Hoppa till innehåll

Reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna framskrider – tjänsterna finns nu på Jobbmarknaden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 14.10
Pressmeddelande

Den nya digitala serviceplattformen för arbetssökande och arbetsgivare, Jobbmarknad, har tagits i bruk. En ny funktion är möjligheten att utarbeta och publicera en jobbsökningsprofil. Profilen hjälper arbete och arbetstagare att hitta varandra bättre än tidigare. I sin helhet är arbets- och näringsförvaltningens reformerade informationssystemtjänster i bruk före utgången av år 2023.

Arbets- och näringstjänsternas person- och företagskunder har från och med ingången av maj hänvisats till att använda Jobbmarknaden i stället för den riksomfattande webbplatsen te-palvelut.fi. I början syns reformen som en förändring av webbtjänsten när e-tjänsten och datainnehållet har överförts till Jobbmarknaden. I övrigt kommer de digitala tjänsterna att reformeras stegvis i fråga om såväl kunder, sakkunniga som kundinformationssystemet.

Reformen beräknas förbättra sysselsättningen på årsnivå med cirka 200–1 200 sysselsatta. Effekten baserar sig i synnerhet på en AI-baserad förbättrad matchning mellan arbetssökande och arbetsplatser.

”Reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna innebär smidigare tjänster och snabbare skötsel av ärenden. Jag uppmuntrar alla arbetssökande och de som söker arbetstagare att prova den nya jobbsökningsprofilen. Låt oss sätta den artificiella intelligensen i arbete så att arbete och arbetskraft lättare hittar varandra”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Profilerna på Jobbmarknaden och profilerna för både arbetssökande och arbetsplatser baserar sig på kompetensbaserad information. Jobbsökningsprofilen kan publiceras anonymt, vilket ökar likabehandlingen. Den AI-baserade matchningsfunktionen föreslår lämpliga jobb för den arbetssökande och lämpliga arbetssökande för arbetsgivaren. Användningen av jobbsökningsprofilen har inga rättsverkningar. Det är dock ett sätt att visa den aktivitet som ingår i den nordiska modellen för arbetskraftsservice.

Reformen förtydligar och uppdaterar också bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. 

Reformen framskrider till republikens president för stadfästelse den 20 maj 2022. Lagarna om reformen träder i kraft den 23 maj 2022.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Emmi Äijälä, regeringssekreterare (lagstiftning), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7216
Mikko Kuoppala, konsultativ tjänsteman (projektet digitala arbets- och näringstjänster), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9245

Tillbaka till toppen