Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Team Finland reformerar sin service och sina verksamhetsmodeller

Arbets- och näringsministeriet
22.11.2016 11.07 | Publicerad på svenska 22.11.2016 kl. 13.42
Pressmeddelande

Team Finland-verksamheten reformeras i två faser. I den första fasen vidtas åtgärder som kan genomföras enligt en snabb tidtabell. I andra fasen bedömer Team Finland-arbetsgruppen möjligheterna till de strukturella reformer som regeringen fattar beslut om i sin halvtidsöversyn i april nästa år.

Nytt servicelöfte, servicesedel som stöder internationalisering

Bl.a. följande åtgärder genomförs genast:
 

  1. Innehållet i Team Finland-tjänsterna omdefinieras så att tjänsterna blir tillräckligt konkreta och utgår från finländska företags egna behov.
  2. De kommunala tjänsterna, landskapens tjänster och de riksomfattande tjänsterna organiseras till en välfungerande helhet som ett led i landskapsreformen. För regionerna utses Team Finland tillväxt- och internationaliseringssamordnare som får en betydande roll när det gäller smidiggörande av verksamheten.
  3. En servicesedel som stöder internationalisering införs.
  4. Finpros och Tekes programverksamheter slås ihop och blir Team Finland-program

- Arbetsgruppen övervägde framför allt tjänster som stöder internationalisering i små och medelstora företag. Smärtpunkterna är bland annat ett oklart och alltför omfattande Team Finland-servicelöfte, en komplicerad och mångskiktad styrmodell samt en utspridd struktur i systemet för företagstjänster. Dessutom fungerar samarbetet mellan olika aktörer inte på det bästa möjliga sättet, bedömde näringsminister Olli Rehn på infomötet om regeringens riktlinjer i Helsingfors den 22 november 2016.

I syfte att skapa klarhet i den operativa ledningen upplöses den nuvarande Team Finland-ledningsgruppen, som leds av statsrådets kansli, och ledningen av verksamheten koncentreras till arbets- och näringsministeriet. Till den nya ledningsgruppen, som leds av ANM:s kanslichef, kallas företrädare från utrikesministeriet, Tekes, Finpro, Finnvera, Finlands näringsliv (EK), Företagarna i Finland (SY) samt Centralhandelskammaren. Ledningsgruppen har i uppdrag att inleda de omedelbara verksamhetsmässiga reformerna enligt arbetsgruppens rekommendationer samt i övrigt utveckla mer integrerade och kundorienterade servicemodeller än i nuläget i landskapen, centralförvaltningen och utomlands

- Man ska inte måla upp en alltför svart bild av situationen. Team Finland har på ett positivt sätt främjat utländska investeringar i Finland och när det gäller turismen har vi väldigt god medvind. Detta visar bl.a. kinesiska Alibabas satsningar i turismen i Finland såväl som flera internationellt betydande utmärkelser och utvärderingar om Finland som turistland, påpekade Rehn.

Möjligheterna till strukturella reformer bedöms

I andra fasen bedömer arbetsgruppen om det finns behov av ett strategiskt styrforum för Team Finland-verksamheten på statsrådsnivå och undersöker olika alternativ för organiseringen av verksamheten. Dessutom kommer arbetsgruppen att bedöma möjligheterna att sammanföra Tekes och Finpros verksamheter samt klarlägga de separata utlandsnätverkens arbetsfördelning och bedöma möjligheterna till en arbetsledningsmässig sammanslagning. Arbetsgruppen överväger samtidigt om resurserna för exportfrämjande är tillräckliga och lägger vid behov fram ett förslag om tilläggsresurser. Förslagen blir färdiga till regeringens halvtidsöversyn.

Mykkänen: vi öppnar flaskhalsar på de viktigaste målmarknaderna

Även utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen anser att den gemensamma arbetsgruppens slutsatser till alla delar är nödvändiga och rättvisande.

- Merparten av våra resurser för exportfrämjande utomlands finns på ambassader. Beskickningarna är redan nu till stöd för företag ute i världen. Exportfrämjandet måste, på samma sätt som i Danmark, fås ännu bättre i kärnan för beskickningarnas ansvarsområden. Det måste också säkerställas att de som är där på ett genuint sätt arbetar som ett team tillsammans med Finpro. Jag har tillsatt sex bedömningsgrupper bestående av våra närvarande företagschefer att lägga fram förslag om hur vi lokalt kan öppna flaskhalsar på de viktigaste målmarknaderna, säger Kai Mykkänen.

Näringsminister Olli Rehn tillsatte den 6 oktober 2016 en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag om hur Team Finland-verksamhetens verkningsfullhet och effektivitet kan förbättras. Regeringen behandlade arbetsgruppens mellanrapport på sitt strategisammanträde den 21 november 2016. Ordförande för ledningsgruppen är kanslichef Jari Gustafsson från ANM. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är specialmedarbetare Anna-Kaisa Heikkinen (SRK), avdelningschef Markku Keinänen (UM), vd Mikael Pentikäinen (SY), vd Jyri Häkämies (EK) samt ekonomidirektör Mika Niemelä (ANM) som sekreterare.

Ytterligare upplysningar:
ledningsgruppens ordförande, kanslichef Jari Gustafsson, ANM, tfn 029 504 7400
näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250

Tillbaka till toppen