Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriet har fastställt tidtabellen för den fortsatta beredningen av totalreformen av arbetstidslagen

Arbets- och näringsministeriet
13.9.2017 15.46 | Publicerad på svenska 14.9.2017 kl. 8.30
Pressmeddelande

Den trepartsarbetsgrupp som utredde totalreformen av arbetstidslagen blev färdig med sitt betänkande i slutet av juni 2017. Remissförfarandet om arbetsgruppens förslag till ny arbetstidslag avslutades den 1 september 2017. Sammanlagt 79 instanser lämnade utlåtande.

Ministeriet går noggrant igenom de rikliga remissvaren och bereder utifrån dem en balanserad helhet som förslag till ny arbetstidslag. Avsikten är att en regeringsproposition med förslag till ny lag lämnas till riksdagen våren 2018. Den nya lagen tillämpas på arbets- och tjänstekollektivavtal som ingås efter ikraftträdandet av lagen.

Ytterligare upplysningar:
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 5740 236

Tillbaka till toppen