Hoppa till innehåll

Utredning av utländska företags skattskyldighet underlättas genom en lagändring

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.50
Nyhet
Kuvan taustalla paperilla pieniä numeroita ja paperin päällä suurennuslasi

Regeringen föreslog riksdagen den 18 november 2021 en ändring av bokföringslagen. Syftet med reformen är att finländska myndigheter lättare än för närvarande ska kunna utreda om utländska företag har affärsverksamhet i Finland och om de ska betala skatt till Finland.

Syftet med den ändring av bokföringslagen som regeringen föreslår är att Finlands skatte- och tullmyndighet i framtiden ska ha rätt att få tillgång till bokföringsmaterial från utländska företag. Lagförslaget i enlighet med regeringsprogrammet är ett viktigt instrument i bekämpningen av grå ekonomi när det gäller utländska företags verksamhet. 

I praktiken försätter lagreformen utländska företag i samma ställning som finländska företag när det gäller myndigheternas möjlighet att få information.

”Det är viktigt att finska och utländska företag behandlas lika både när det gäller bokföringsskyldighet och beskattning. Reformen är en viktig åtgärd i bekämpningen av grå ekonomi”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Om ett utländskt företag har affärsverksamhet i Finland eller om dess affärsverksamhet utomlands de facto leds från Finland, är det utländska företaget enligt den föreslagna lagändringen bokföringsskyldigt. Den information som fås från bokföringen kan i en sådan situation användas som grund för beskattningen av företaget i Finland. 

Vid beredningen av regeringspropositionen har olika intressentgrupper och sakkunniga hörts. Lagändringen har ansetts vara bra och nödvändig. Reformen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Mika Björklund, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, 029 506 3586
Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, 029 504 7139

Tillbaka till toppen