Hallituksen esitys TEM/2020/142

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

HE 221/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, p. +35 8295063586

Asia

Kirjanpitolakia muutetaan siten, että kirjanpitovelvollisuus ulottuisi ulkomaisen oikeushenkilön Suomessa kiinteästä toimipaikasta harjoittamaan liike- ja ammattitoimintaan samoin kuin Suomesta käsin tosiasiallisesti johdettuun liike- ja ammattitoimintaan, jota harjoitetaan muualla.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksen tavoitteena on varmistaa vero- ja tulliviranomaiselle oikeus saada käyttöönsä ulkomaisen yrityksen kirjanpitoaineistoa sen todentamiseksi, harjoittaako yritys liike- ja ammattitoimintaa Suomessa kiinteästä toimipaikasta tai johdetaanko yrityksen muualla harjoitettua toimintaa tosiasiallisesti Suomesta. Näiden tilanteiden osalta esitys saattaisi ulkomaisen yrityksen kirjanpitovelvolliseksi, jolloin sitä koskeva taloudellinen informaatio olisi käytettävissä verotuksen perustaksi Suomessa. Kirjanpitovelvoitteiden mahdollinen laiminlyönti perustaisi rikosoikeudellisen vastuun samalla tavalla kuin mikä voimassaolevan lain nojalla kohdistuu kotimaisiin yrityksiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen