Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av programmet för export och internationell tillväxt framskrider

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2019 17.07
Pressmeddelande
Katri Kulmuni
Katri Kulmuni

Det behövs mer satsningar och stöd för företagens internationalisering. Det program för export och internationell tillväxt som ingår i regeringsprogrammet utarbetas tillsammans med näringslivets organisationer och företag.

Nästan hundra representanter för ministerier och näringslivets organisationer samlades i Helsingfors den 29 oktober vid den tillställning som arbets- och näringsministeriet (ANM) ordnade för att dryfta och lösa de problem som flaskhalsarna medför vid internationalisering av företag. Tillställningen öppnades med näringsminister Katri Kulmunis och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris framföranden.

– Programmet är en av de viktigaste prioriteringarna i regeringsprogrammet, eftersom Finland är beroende av exporten och våra företags internationella konkurrenskraft. Alla företag har ännu inte hittat internationaliseringstjänsterna, och därför vill vi genom programmet förbättra den regionala, nationella och internationella tillgången till internationaliseringstjänsterna samt den interoperabilitet som krävs för att servicekedjan ska vara smidig för företagen, sade minister Kulmuni.

Programmets genomgående mål är att både antalet nya exportföretag och exportföretagens export ska öka. För att uppnå detta mål har programmet delats in i fem sammankopplade arbetspaket:

  1. utveckling av finansiella tjänster,
  2. utveckling av internationaliseringstjänsterna,
  3. öka kunnandet om internationalisering och digitalisering,
  4. skapande av innovationer och ekosystem i miljardklass
  5. övergången till koldioxidsnålhet

Under paneldiskussionen diskuterade grundaren Aape Pohjavirta från Funz, Harri Mansikkamäki från Gofore, som ansvarar för utvecklingen av internationell affärsverksamhet, finansieringschef Otto Lindstedt från Finnvera och kundrelationschef Pipa Turvanen från Turku Talent om flaskhalsarna vid internationaliseringen av företag. Panelen lyfte bland annat fram företagens oro över tillgången på kunnig arbetskraft, start-up företagens och de små och medelstora företagens finansieringsutmaningar samt företagens kunnande om digitalisering. 

Beredningen av programmet för export och internationell tillväxt fortsätter med grund i diskussionerna. I november-december ordnas dessutom workshoppar och rundabordssamtal om bland annat FoUI-finansiering och ekosystem, export av tjänster, kunnandet om digitalisering och internationalisering samt referensleveranser. Var och en har också möjlighet att påverka innehållet i programmet genom att svara på arbets- och näringsministeriets enkät före utgången av november.

Programplanen bereds under 2019. För beredningen av programmet svarar avdelningen för innovationer och företagsfinansiering vid arbets- och näringsministeriet.

För mer information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 040 658 3510
Sampsa Nissinen, industriråd, ANM, tfn 0295 047 189

Tillbaka till toppen