Arktinen talousdialogi

Kiinnostus arktisen alueen taloudellisiin mahdollisuuksiin on kasvanut. Huolimatta siitä, että arktisen alueen talous on yhä suhteellisen pieni, tarjoaa se suomalaiselle osaamiselle ja elinkeinoelämälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet mahdollisuudet aukeavat alueen isojen teemojen, kuten ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen, toimivan infrastruktuurin ja digitaalisten palveluiden ympärille.

Arktisen alueen mahdollisuuksien realisoituminen edellyttää arktisten teemojen parempaa ymmärtämistä ja konkretisoimista. Arktinen talousdialogi -hankkeen avulla pyritään hahmottamaan toimintaympäristöä ja kontekstia, jossa arktisella alueella liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja organisaatiot toimivat. Arjen ongelmien ymmärtäminen ja haasteiden esiintuominen luovat lähtökohdat yhteistyölle ja tulevien asiakassuhteiden syntymiselle.   

Arktisesta osaamisesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

Arktinen talousdialogi pyrkii yhteistyön käynnistämiseen arktiseen talouteen liittyvissä teemoissa. Hankkeen yhteydessä järjestetään kahdeksan arktiseen liiketoimintaan liittyvää kansainvälistä tilaisuutta eri maissa. Tilaisuuksissa tuodaan esille arktista ja vaativien olosuhteiden konkreettista osaamista ja osaamisen synnyttämiä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on käsitellä erityisesti arktiselle liiketoiminnalle tyypillisiä käytännön tarpeita ja haasteita, ja luoda näkymiä yhteisille kestäville ratkaisuille. Linkit tilaisuuksien materiaaleihin löytyvät tältä sivulta.         

Arktisen alueen rajana pidetään pohjoista napapiiriä. Arktisen neuvoston kahdeksan jäsenmaata ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Venäjä, Kanada ja Yhdysvallat.     

Arktinen talousdialogi -hanketta toteutetaan Suomen Arktisen neuvoston ja Arktisen talousneuvoston puheenjohtajuuskausien yhteydessä (2017–2019). Hanke toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja:

Mikko Martikainen