Arktinen talousdialogi

Kiinnostus arktisen alueen taloudellisiin mahdollisuuksiin on kasvanut. Se tarjoaa kehittyvää markkinaa suomalaiselle osaamiselle ja elinkeinoelämälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet mahdollisuudet aukeavat alueen isojen teemojen, kuten ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen, toimivan infrastruktuurin ja digitaalisten palveluiden ympärille.   

Arktisen alueen mahdollisuuksien realisoituminen edellyttää arktisten teemojen parempaa ymmärtämistä ja konkretisoimista. Arktinen talousdialogi -hankkeen avulla pyritään hahmottamaan toimintaympäristöä ja kontekstia, jossa arktisella alueella liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja organisaatiot toimivat. Arjen ongelmien ymmärtäminen ja haasteiden esiintuominen luovat lähtökohdat yhteistyölle ja tulevien asiakassuhteiden syntymiselle.   

Arktisesta osaamisesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

Arktinen talousdialogi -hanke pyrkii kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen arktiseen talouteen liittyvissä teemoissa. Hankkeen toimesta järjestetään arktiseen liiketoimintaan liittyviä kansainvälisiä tilaisuuksia eri maissa. Tilaisuuksissa tuodaan esille arktista ja vaativien kylmien olosuhteiden konkreettista osaamista ja osaamisen synnyttämiä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on nostaa esille ja tunnistaa erityisesti arktisissa olosuhteissa tapahtuvan liiketoiminnan käytännön tarpeita ja haasteita. Tunnistamalla toimintaympäristön erityispiirteet ja käytännön tekemisessä kohdattavat haasteet luodaan näkymiä yhteisille kestäville ratkaisuille. Linkit tilaisuuksien materiaaleihin löytyvät tältä sivulta.         

Arktisen alueen rajana pidetään pohjoista napapiiriä. Arktisen neuvoston kahdeksan jäsenmaata ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Venäjä, Kanada ja Yhdysvallat.     

Arktinen talousdialogi -hanketta toteutetaan  yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja:

Mikko Martikainen