Arktinen talousdialogi

Arktisen alueen taloudellisiin mahdollisuuksiin tarttuminen ja niiden realisoituminen liiketoiminnaksi edellyttävät arktisten kehittämisteemojen syvällistä ymmärtämistä ja konkretisoimista. Arktinen talousdialogi -hankkeessa konkretisoitiin toimintaympäristöä ja kontekstia, jossa arktisella alueella liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja organisaatiot toimivat. Käytännön työssä kohdattavien ongelmien ymmärtäminen ja haasteiden esiintuominen luovat lähtökohdat yhteistyölle ja tulevien asiakassuhteiden syntymiselle.   

Hankkeessa järjestettiin arktiseen liiketoimintaan liittyviä seminaareja, joissa keskusteltiin arktisten toimijoiden kohtaamista ongelmista ja toimintaympäristön erityispiirteistä sekä suomalaisesta relevantista osaamisesta. Tunnistamalla käytännön työssä kohdattuja ongelmia ja haasteita (myös latentteja) sekä kuvaamalla suomalainen osaaminen näissä teemoissa pyrittiin luomaan näkymiä yhteistyölle ja uusille ratkaisuille. Tämä avaa liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle.   

Seminaareja ja opintomatkoja järjestettiin useissa teemoissa. Arktinen talousdialogi -hanketta toteutettiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa vuosien 2017 ja 2021 välillä. 
 

Lisätietoja:

Mikko Martikainen