Frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice

De uppgifter om den nordiska modellen för arbetskraftsservice som presenteras på denna webbsida baserar sig på ett utkast till regeringens proposition till riksdagen. Ett remissförfarande om utkastet ordnas 7.6–1.8.2021. Modellens innehåll kan ännu förändras under lagberedningen och riksdagsbehandlingen.