Frågor och svar om den nordiska modellen för arbetskraftsservice

Nordiska modellen för arbetskraftsservice trädde i kraft den 2 maj 2022.