Jan Hjelt blir avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet

21.9.2023 13.45
ANM
Jan Hjelt
Jan Hjelt
Statsrådet har utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Jan Hjelt till avdelningschef för avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader vid arbets- och näringsministeriet för tiden den 1 oktober 2023–30 september 2028.

Klimatfondens Neste-aktier återförs i statens direkta ägo

21.9.2023 13.30
ANM
statsrådets beslut
Regeringen gav den 21 september 2023 arbets- och näringsministeriet rätt att återförvärva Klimatfonden Ab:s ägarandel på 8,31 procent av aktierna i Neste Abp i statens direkta ägo. Aktierna, sammanlagt 63 894 123 stycken, överförs till staten till samma värde som de ursprungligen överfördes till bolaget utan penningvederlag.

Arbetsminister Arto Satonen bjuder in arbetsmarknadens parter till diskussion om den finländska modellen

20.9.2023 8.53
ANM
Arbetsminister Arto Satonen
Arbetsminister Arto Satonen
Ett seminarium om Finlands arbetsmarknadsmodell ordnas i Helsingfors den 8 november 2023. Avsikten är att föra en dialog om behoven att utveckla förhandlingssystemet på arbetsmarknaden och lösningsalternativ för att genomföra regeringsprogrammets riktlinjer. Efter seminariet inleder arbets- och näringsministeriet en öppen remissbehandling om ämnet.

Orpos regering har förhandlat om budgeten: Nu styrs Finland in på rätt spår mot en hållbar tillväxt

19.9.2023 21.19

Statsminister Petteri Orpos regering har vid sina första budgetförhandlingar fattat beslut som ska styra in Finland på rätt spår mot en hållbar tillväxt. Regeringen inleder strukturella reformer för att sätta fart på sysselsättningen och tillväxten, vars positiva inverkan på den offentliga ekonomin kommer att synas under de närmaste åren. Regeringen fattade också beslut om anpassningsåtgärder.


Ändringar i reformen av integrationstjänsterna 2025 – regeringens proposition på remiss

19.9.2023 16.11
ANM
Regeringen har som mål att stärka de offentliga finanserna, öka invandrarnas eget ansvar för sin integration och förbättra invandrarmödrarnas ställning. Regeringens förslag till ändringar av integrationslagen som träder i kraft 2025 är på remiss fram till den 23 oktober 2023.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister