De nordiska länderna står inför liknande utmaningar på arbetsmarknaden – ministrarna diskuterar närmare samarbete i Reykjavik

30.11.2023 10.39
ANM
De nordiska ministrarna med ansvar för sysselsättningen sammanträder i Reykjavik den 30 november–1 december 2023. Ministrarna diskuterar ett närmare samarbete för ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Arbetsminister Arto Satonen företräder Finland vid mötet.

Arbetskraftsbarometern: största delen av Finland lider av matchningsproblem

29.11.2023 9.02
ANM
Den nya Arbetskraftsbarometern fokuserar i höst på framtidsutsikterna för teknik- samt social-, hälso- och välfärdssektorn. Störst är bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården, där det särskilt behövs kompetens inom äldreomsorgen. Tekniksektorn förutspås vända till det bättre efter nästa sommar.

17,5 miljoner euro i RRF-stöd beviljades för sju energiinvesterings projekt

28.11.2023 10.36
ANM
kestävä kasvu -logo på svenska
Arbets- och näringsministeriet beviljade den 27 november 2023 sju projekt sammanlagt 17,5 miljoner euro i investeringsstöd för energiinfrastrukturprojekt samt för elektrifiering eller minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer.

Bedömningspromemoria om EU:s handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen på remiss

24.11.2023 14.35
ANM
En man som tankar vid en bensinpump
Arbets- och näringsministeriet har sänt en bedömningspromemoria som granskar genomförandet av EU:s utsläppshandelsdirektiv på remiss. I den beskrivs kraven på den nya utsläppshandeln för distribution av fossila bränslen, bedöms konsekvenserna och presenteras de nationella genomförandealternativ som direktivet möjliggör.

Tilläggstid för Energimyndighetens behandling av ansökningar om rättelse av elpriskompensation och för elbolagens ansökningar om ersättning hos Statskontoret

23.11.2023 14.34
ANM
Snöig kraftledning på vintern i iskallt väder
Statsrådet överlämnade den 23 november 2023 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av den lag om temporär retroaktiv elpriskompensation som trädde i kraft i våras och av vissa lagar som har samband med den.

Se även

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringen utvecklar den finländska arbetsmarknaden i en mer flexibel riktning. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och utvecklingen av produktiviteten. Reformerna bereds enligt trepartsmodellen så att kompetensen hos näringslivs- och löntagarorganisationerna utnyttjas.

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring.

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister