Se mer...

Twitter

Se även

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

En av arbets- och näringsministeriets viktigaste uppgifter är att skapa goda förutsättningar för företagsverksamheten och näringslivet och därigenom stärka konkurrenskraften och sysselsättningen.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister
Jari Lindström
Jari Lindström
Arbetsminister
Kimmo Tiilikainen
Kimmo Tiilikainen
Bostads-, energi- och miljöminister