Tjänsten Mitt FöretagsFinland 

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet har en lagstadgad uppgift att stödja näringsverksamhet och på så sätt också grundande och utveckling av företag. Att erbjuda tjänsten Mitt FöretagsFinland som ett självbetjäningsverktyg på webben till stöd för företagens planerings- och utvecklingsverksamhet är en del av denna uppgift. Det samlas information om de användare som är registrerade i tjänsten till den tjänst för vilken arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter behandlas och sparas för följande ändamål:

 • identifiering av användare i samband med inloggning till tjänsten
 • ärendehantering med de företagsrådgivare som medverkar i tjänsten
 • utredning av eventuella funktionsfel i tjänsten samt datasäkerhetshot och brott mot datasäkerheten
 • meddelande till användare om nämnda situationer eller användning av tjänsten
 • uppföljning av tjänstens analys.

Användaruppgifterna samlas in av användarna själva i samband med registreringen. Till tjänsten kopieras dessutom uppgifter från Patent- och registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem (YTJ). 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i tjänsten Mitt FöretagsFinland

Registrets informationsinnehåll är personuppgifter, företagsuppgifter, dokument som användare sparat, meddelanden som gäller ärendehantering och logguppgifter. 

Följande personuppgifter sparas i tjänstens användarregister: 

 • Personbeteckningen krypterad
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress: [email protected]
 • IP-adress

De konton som skapats i tjänsten är i kraft tills användaren raderar kontot eller begär att det ska raderas. Uppgifter om kontot förvaras varaktigt eller tills användaren själv raderar uppgifterna eller begär att uppgifterna ska raderas.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse. 

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i

 • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
 • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Uppgifter utlämnas till NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret), de tredje parter och tjänsteproducenter som utvecklings- och förvaltningscentret bemyndigat. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar. 

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.