TE-palvelupilotit osatyökykyisten työnhakijoiden tarpeisiin

TE-palvelupiloteissa parannetaan TE-palvelujen osuvuutta osatyökykyisille. Kehittämisen kohteina ovat erityisesti rekrytointipalvelut ja palvelukokonaisuudet, jotka parhaiten tukevat osatyökyisten työkykyä. Samalla etsitään keinoja, jotka voivat vahvistaa tarvittavan koulutuksen saatavuutta ja tarjontaa. Kehittämistyöhön kuuluu lisäksi entistä tiiviimpi yhteistyö työnhakijapalvelujen ja työnantajapalvelujen välillä.

TE-palvelupilotit tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) työkykypilottien, kuntien työllisyyskokeilujen, työnantajien ja työnantajaverkostojen sekä järjestöjen kanssa. Järjestöillä on erityisen paljon osaamista osatyökykyisten työllistämisessä, sopivien palvelujen suunnittelemisesta ja esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn tukemisesta. Tätä työtä tehdään erityisesti asiantuntijaorganisaatio Vatesin ja sen kumppanijärjestöjen kanssa.

TE-palveluja muotoillaan uudelleen seuraavien painopisteiden näkökulmasta:

  • tunnistetaan asiakkaat ja palvelutarpeet aiempaa paremmin
  • sisällytetään työnantajapalvelut entistä tiiviimmin työnhakijapalveluihin
  • vahvistetaan koulutusta ja koulutuspolkuja
  •  laajennetaan järjestöyhteistyötä

TE-palvelupilotit käynnistyivät maaliskuussa 2021 ja ne jatkuvat vuoden 2022 loppuun saakka.
Pilotteja on käynnissä kahdeksalla alueella:

TE-palvelujen väliraportit tammikuussa 2022:

Kolumneja ja blogeja:

Lisätietoja: Jenni Wessman, työ- ja elinkeinoministeriö