Hoppa till innehåll

Energiministrarna enas om åtgärder för att dämpa vinterns energipriser

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 14.52
Pressmeddelande
EU-lippuja

EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte i energirådet fredagen den 30 september 2022. Målet är att nå samförstånd mellan EU-länderna om rådets förordning om nödåtgärder genom vilka EU ingriper i de höga elpriserna och minskar energiprisernas negativa effekter för konsumenterna.

EU:s energiministrar har samlats exceptionellt ofta i år för att hitta lösningar inför den kommande vinterns energikris. EU-ordförandelandet Tjeckien har kallat in ministrarna till ett extra möte i Bryssel den 30 september. Vid årets femte extra möte representeras Finland av näringsminister Mika Lintilä.

Den 14 september 2022 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om energipriser i syfte att sänka elpriserna och minska de negativa effekterna av höga energipriser. Vid fredagens möte är målet att nå politiskt samförstånd mellan EU-länderna om förordningen. 

Medlemsstaterna ska minska sin elförbrukning

Kommissionen har föreslagit två åtgärdsmål för att minska efterfrågan på el. Det första målet är att under den kommande uppvärmningssäsongen minska medlemsstaternas månatliga elförbrukning med 10 procent jämfört med motsvarande tidpunkt under de fem föregående åren. 

Ett annat mål är att minska elförbrukningen med fem procent under perioder med förbrukningstoppar. Medlemsstaterna får själva besluta om hur elförbrukningen ska minskas. Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare som inleds i oktober uppmuntrar finländska företag, organisationer och individer att spara energi och minska energiförbrukningen, i synnerhet under timmar med toppförbrukning.

I utkastet till förordning föreslås åtgärder för inkomstöverföringar för att stödja slutförbrukarna av energi. Kommissionen har föreslagit en skyldighet att tillfälligt minska vinsterna för elproducenter vars produktionskostnader är lägre än den gas som fastställer elpriset. Intäkterna från denna minskning ska riktas till slutförbrukarna av el. 

Vinsterna för företag som producerar och förädlar fossil energi har ökat till följd av kriget. För dessa vinster föreslås nu en tillfällig solidaritetsavgift, vars intäkter ska riktas till slutförbrukarna av energi. Solidaritetsavgiften ska gälla företag vars omsättning till mer än 75 procent utgörs av fossila bränslen. Därför skulle åtgärden enligt nuvarande bedömning inte gälla finländska företag. Samtliga föreslagna åtgärder är exceptionella och temporära.

Finland önskar snabba lösningar på EU-nivå

Problemen på energimarknaden måste snabbt hanteras på EU-nivå. Att minska efterfrågan på el är det främsta sättet att påverka de höga energipriserna. Dessa minskningsåtgärder är de enda i förordningen som direkt påverkar efterfrågan och priset på el. Det är viktigt för Finland att förordningen kan genomföras på ett sätt som är lämpligt för varje medlemsstat.

Regeringen har redan tidigare informerat om åtgärder för att stödja personer som lider av de stigande elpriserna. På nationell nivå bereds också bestämmelser om windfall-intäkter.

Mer information:
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047405
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7171
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Elina Hautakangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 116

Tillbaka till toppen