Hyppää sisältöön

Energiaministerit linjaavat toimista talven sähkönhintojen keventämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 14.52
Tiedote
EU-lippuja

EU:n energiaministerit tapaavat ylimääräisessä energianeuvostossa perjantaina 30.9.2022. Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys EU-maiden välillä neuvoston asetuksesta hätätoimista, joilla EU puuttuu korkeisiin sähkön hintoihin ja vähentää energiahinnoista kuluttajille aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

EU:n energiaministerit ovat tavanneet tänä vuonna poikkeuksellisen usein etsiessään ratkaisuja tulevan talven energiakriisiin. EU-puheenjohtajamaa Tšekki on kutsunut ministerit ylimääräiseen kokoukseen 30.9. Brysseliin. Vuoden viidennessä ylimääräisessä neuvostossa Suomea edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Komissio antoi 14.9.2022 energiahintoja koskevan asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on alentaa sähkönhintaa ja vähentää korkeiden energiahintojen negatiivisia vaikutuksia. Perjantain kokouksessa halutaan saavuttaa EU-maiden poliittinen yhteisymmärrys energianhinta-asetuksesta. 

Jäsenmaiden on vähennettävä sähkönkulutustaan

Komissio on ehdottanut kahta toimenpidettä sähkön kysynnän vähentämiseksi. Ensimmäinen tavoite on vähentää tulevalla lämmityskaudella jäsenvaltioiden kuukausittaista sähkönkulutusta 10 prosenttia verrattuna viiden edeltävän vuoden vastaavaan aikaan. 

Toinen tavoite on vähentää sähkönkulutusta sähkön kulutushuippujen aikana viidellä prosentilla. Jäsenvaltiot voivat itse päättää ne keinot, joilla sähkönkäyttöä vähennetään. Lokakuussa alkava kansallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja kannustaa suomalaisia yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä säästämään energiaa ja vähentämään energiankäyttöä erityisesti huippukulutustunteina.

Asetusluonnoksessa esitetään tulonsiirtotoimia, joilla tuetaan energian loppukäyttäjiä. Komissio on esittänyt velvoitetta leikata väliaikaisesti niiden sähköntuottajien tuottoja, joiden tuotantokustannukset ovat pienemmät kuin sähkönhinnan asettavan kaasun. Tuottojen leikkaamisesta kerätyt tulot tulee ohjata sähkön loppukäyttäjille.

Fossiilista energiaa tuottavien ja jalostavien yritysten tuotot ovat sodan seurauksena kasvaneet. Näihin tuottoihin esitetään nyt väliaikaista solidaarisuusmaksua, jonka tuotoilla tuetaan energian loppukäyttäjiä. Solidaarisuusmaksu koskisi yrityksiä, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia tulee fossiilisista polttoaineista. Siksi tämänhetkisen arvion mukaan toimi ei kohdistuisi suomalaisiin yrityksiin. Kaikki ehdotetut toimenpiteet ovat poikkeuksellisia ja väliaikaisia.

Suomi toivoo EU-tasolla nopeita ratkaisuja

Energiamarkkinoiden ongelmiin on vastattava EU-tasolla nopeasti. Sähkön kysynnän vähentäminen on ensisijainen keino korkeisiin energiahintoihin vaikuttamisessa. Nämä vähentämistoimet ovat asetuksen ainoa suoraan sähkön kysyntään ja hintoihin vaikuttava elementti. Suomelle on tärkeää, että asetuksen toimeenpano voidaan toteuttaa kullekin jäsenvaltiolle sopivalla tavalla.

Hallitus on jo aiemmin kertonut toimenpiteistä, joilla sähkön hinnan noususta kärsiviä ihmisiä tuetaan. Kansallisella tasolla valmistellaan myös windfall-tuottoja koskevaa sääntelyä.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
osastopäällikkö Riku Huttunen, TEM, p. 029 504 7277
erityisasiantuntija Elina Hautakangas, TEM, 0295 047 116

 
Sivun alkuun