Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ILO 100 år – jubileumsårets arbetskonferens inleds i Genève

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
10.6.2019 14.32 | Publicerad på svenska 10.6.2019 kl. 14.38
Pressmeddelande

Temat för arbetskonferensen är framtidens arbete och ILO:s roll i hanteringen av förändring-arna på arbetsmarknaden. Dessutom ska konferensen godkänna en konvention och en re-kommendation om bekämpning av våld och trakasserier i arbetslivet.

På agendan för ILO:s internationella arbetskonferens som hålls i Genève 10–21.6 står utöver bekämpning av våld och trakasserier dessutom beredning av ILO:s jubileumsårs deklaration om framtidens arbete samt temaspecifika diskussioner. Andra ärenden som ska behandlas är arbetsprogrammet och budgeten för åren 2020–2021 samt uppföljning av hur konventionerna efterlevs.

- Finland understöder godkännandet av de standarder om bekämpning av våld och trakasserier i arbetet som är under beredning och hoppas att man lyckas hitta en lösning på de olösta frågorna, berättar regeringsrådet Liisa Heinonen från arbets- och näringsministeriet.

Arbetskonferensen är huvudevenemanget under FN:s internationella arbetsorganisation ILO:s jubileumsår och därför kommer utöver arbetsministrar också många statsöverhuvuden och regeringschefer att tala vid konferensen.

Arbetsminister Timo Harakka talar under konferensens plenarsession fredagen den 14 juni.

Arbetsminister Timo Harakka besöker Genève fredagen den 14 juni och håller ett tal under arbetskonferensens plenarsession. Temat är ILO:s roll och kommande utmaningar. I programmet för arbetsministerns besök i  Genève ingår dessutom enskilda möten med bl.a. ILO:s generaldirektör Guy Ryder och ministerkollegorna.

I arbetskonferensen deltar en finländsk delegation som tillsatts av statsrådet.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutsfattande organ. Den sammanträder en gång om året. ILO fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar. Till ILO:s viktigaste uppgifter hör främjande av social rättvisa bl.a. genom internationella konventioner.

I år har det förflutit 100 år sedan ILO grundades. Finland blev medlem av ILO år 1920 genom sin anslutning till Nationernas förbund.

Ytterligare information:

Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 131
Hanna-Mari Pekuri, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 459

Tillbaka till toppen