ILO 100 vuotta


Ilon 100-vuotisjuhlavuoden tunnus

 

 

 

 

YK:n kansainvälinen työjärjestö, ILO, täyttää 100 vuotta pohtien globaalin työmarkkinoiden ja työn tulevaisuutta työelämän murrosvaiheessa. Kaupan vapautumisen ja teknologisen kehityksen myötä yritykset voivat teettää aiempaa helpommin töitä mm. halvempien työvoimakustannusten maissa sekä lähempänä suuria markkina-alueita.

ILO perustettiin vuonna 1919 edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta kestävän maailmanrauhan säilyttämiseksi. ILO pyrkii edistämään ihmisarvoista työtä kaikkialla maailmassa. Suomi tuli ILOn jäseneksi samalla kun se liittyi Kansainliittoon vuonna 1920.

Kolme tapahtumaa juhlavuoden kunniaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen ILO-neuvottelukunta järjestävät 100-vuotisjuhlan yhteydessä Suomessa kolme tilaisuutta. Tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia työelämää koskettavia aiheita. Ne koskevat työn murrosta ja osaamista, työelämän tasa-arvoa, työntekijöiden ja työnantajien yhdistymisvapautta ja neuvotteluoikeutta. Samalla pohditaan ILOn roolia ja vaikuttavuutta.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään toukokuussa Tampereella, toinen syyskuussa Rovaniemellä ja kolmas tilaisuus joulukuussa Helsingissä. Suomi järjestää myös Genevessä yhdessä Sveitsin kanssa ILO-aiheisen tilaisuuden keskiviikkona 27.11.2019. Päivitämme tapahtumien tarkat ohjelmat tälle sivulle.

paneelikeskustelun videotallenne: Constructing an Inclusive, Productive and Sustainable Future of Work.

ILOssa 100-vuotisjuhla huipentui Genevessä 10.–21.6.2019 pidetyssä konferenssissa. Siellä on hyväksyttiin ensimmäinen väkivallan ja häirinnän torjumisesta tehty yleissopimus ja sitä täydentävä suositus. Siellä julkaistiin myös ILOn tulevia haasteita linjaava 100-vuotisjulistus. Suomea työkonferenssissa edusti valtioneuvoston nimittämä valtuuskunta.

Ihmisarvoinen työ rakentuu investoinneista elinikäiseen oppimiseen, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliturvaverkostoon

Juhlavuoden keskustelua pohjustamaan ILO julkaisi 22.1.2019 tulevaisuuden työtä tarkastelevan maailmankomission raportin. Siinä pohditaan merkittäviä mahdollisuuksia ja haasteita, jotka liittyvät työn digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja väestön muutoksiin. Komission puheenjohtajina olivat Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ja Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa.

Raportin suosituksissa korostetaan tarvetta panostaa elinikäiseen oppimiseen ja sosiaaliturvaverkostoon sekä parantaa yhdenvertaisuutta. Myös työmarkkinainstituutioiden ja työmarkkinavuoropuhelun kehittämistä sekä vihreän talouden edistämistä ihmisarvoisen työn ja kestävän työelämän keinoin korostetaan. 

ILO on luonteeltaan normatiivinen järjestö, jonka kokouksissa hallitukset, työnantajat ja työntekijät valmistelevat yhdessä työelämän globaaleja standardeja. Viimeisimpänä (ILOn työkonferenssissa 2019) valmistui väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämässä koskeva sopimus ja suositus.

ILOista vuotta 2019!

ILOn juhlavuosi tarjoaa Suomelle hyvän mahdollisuuden vaikuttaa kestävän kasvun kannalta keskeisiin asioihin kansainvälisen yhteistyön kautta. ILOn tunnistamat työelämän tulevaisuuden haasteet ovat kovin samanlaisia kuin Suomessa ministeriöiden kansliapäälliköiden Mahdollisuudet Suomelle -työssä esille nostamat. Näin taustoittavat juhlavuoden merkitystä Antti Närhinen ja Päivi Kantanen blogikirjoituksessaan.

ILO-asioita voi seurata myös Twitterissä aihetunnisteilla #ilo ja #ilo100

Lisätietoja: Liisa HeinonenPäivi Kantanen, Elli Nieminen