Hoppa till innehåll

Innovationshubbar främjar digitaliseringen i EU – utlysningen av Finlands kandidater pågår som bäst

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2020 11.12
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har öppnat ansökningsomgången för Finlands kandidater till europeiska digitala innovationshubbar (European Digital Innovation Hubs, EDIH). Hubbarna har till uppgift att stödja företag och den offentliga sektorn i utnyttjandet och införandet av digitala lösningar. Ansökningsomgången pågår fram till 15 januari 2021.

Utlysningen av kandidater riktar sig till organisationer och sammanslutningar som kan producera och förmedla tjänster som stöder digitaliseringen av affärsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte.

Som nästa steg i processen kommer kommissionen att ordna en begränsad ansökningsomgång för de kandidater som valts ut nationellt. Enligt en preliminär tidsplan kommer den europeiska ansökningsomgången att pågå från slutet av januari till slutet av april. Europeiska kommissionen fattar det slutliga beslutet om val av innovationshubbar. Kommissionen har föreslagit att det i Finland ska inrättas två till fyra hubbar.

Innovationshubbarna bildar ett nätverk som omfattar hela EU

De europeiska digitala innovationshubbarna ingår i EU:s nya program för ett digitalt Europa. De fungerar som servicecenter som påskyndar digitala investeringar.

Målet är att få företag och offentliga tjänster att använda ny teknik i större utsträckning och snabbare än för närvarande. Avsikten är att bygga upp ett nätverk av innovationshubbar utifrån aktörer som redan finns. Nätverket ska erbjuda kundorienterade tjänster och bidra till en hållbar digitalisering av ekonomin.

I finansieringsprogrammet för ett digitalt Europa har det preliminärt reserverats cirka 14,8 miljoner euro för finansiering av innovationshubbar i Finland 2021–2027. Ett motsvarande finansieringsbelopp ska komma från medlemsstaten, exempelvis från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), företagen eller hubbarnas verkningsområde. Arbets- och näringsministeriet fortsätter att bereda den nationella finansieringen av och det nationella stödet till hubbarna som en del av programmet Artificiell intelligens 4.0.

Ytterligare information:

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 162
Petri Räsänen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 287

Tillbaka till toppen