Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagändringar som förbereder tillväxttjänstreformen – propositionen ska ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
5.3.2018 14.53 | Publicerad på svenska 6.3.2018 kl. 10.12
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet skickade den 5 mars 2018 ut ett utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om temporär organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Propositionen syftar till att öka kundorienteringen och verkningsfullheten i den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen genom att göra det möjligt att utnyttja marknaden i hanteringen av serviceprocessen och produktionen av tjänster.

Utöver arbets- och näringsmyndigheterna kommer även tjänsteleverantörer att kunna intervjua arbetssökande, bedöma arbetssökandes servicebehov och utarbeta en sysselsättningsplan tillsammans med arbetssökande. Den föreslagna ändringen gör det möjligt att skaffa hela serviceprocessen för arbetssökande kunder från tjänsteleverantörer.

Ändringarna bidrar till förberedelserna inför ikraftträdandet av landskaps- och tillväxttjänstreformen. Ett annat syfte med ändringarna är att stödja uppkomsten av en marknad för tillväxttjänster genom att det utvecklas modeller med anordnare och producent för den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.

Lagändringen möjliggör sådana projekt inom arbetskrafts- och företagsservice som bidrar till förberedelserna inför landskaps- och tillväxttjänstreformen. Det görs bland annat försök med att överföra ansvaret för serviceprocessen för arbetssökande på tjänsteleverantörer. Avsikten är att projekten bereds utifrån landskapens utgångspunkter och samordnas med beredningen av landskaps- och tillväxttjänstreformen i regionen. De nya landskapen kan dra nytta av erfarenheterna från projekten vid organiseringen av tillväxttjänsterna.

Länk till begäran om utlåtande (på finska) tem.fi/lausuntopyynnot

Mer information (på finska): tem.fi/kasvupalvelut
 

Ytterligare upplysningar:

Jarkko Tonttila, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 0069

Tillbaka till toppen