Hoppa till innehåll

Yli 64 miljoonaa euroa investointitukea neljälle uuden energiateknologian suurelle demohankkeelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 12.03
Tiedote
Kuvassa on elinkeinoministeri Mika Lintilä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 17.12.2021 myöntää neljälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 64,12 miljoonaa euroa.

Tuettavista hankkeista kaksi liittyy uusiutuvan vedyn tuotantoon ja hyödyntämiseen, yksi hukkalämpöjen hyödyntämiseen energiatehokkaasti ja yksi suureen kaukolämpöverkkoon yhdistettyyn kausilämpövarastoon.

–  Tuettavilla hankkeilla vauhditetaan tulevaisuuden energiateknologioita, kuten vetyä. Myönnetyt tuet saavat liikkeelle liki 230 miljoonan euron hankkeet, joiden vaikutukset tulevat näkymään alueilla, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tukea Harjavaltaan, Vantaalle, Vaasaan ja Janakkalaan

P2X Solutions Oy:lle myönnettiin 25 760 000 euroa uusiutuvan vedyn tuotannon investoinnille Harjavaltaan. Hankkeen uutuusarvona on uusiutuvan vedyn tuotanto teollisessa mittakaavassa teollisuus- ja liikennekäyttöön, sekä uusiutuvan metaanin tuotantolaitoksen yhdistäminen uusiutuvan vedyn tuotantoon. Tukimäärän takia tukipäätös tehtiin ehdollisena Euroopan komission hyväksynnälle.
 
Vantaan Energia Oy:lle myönnettiin 19 033 000 euroa lämmön kausivaraston investointiin Vantaalle. Hankkeen uutuusarvona on energian kausivaihtelun tasaaminen suuren kokoluokan varastossa, joka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti energiajärjestelmän tukena. Kesäajan ylimäärälämpö käytetään talven kulutushuippujen aikana, jolloin voidaan vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tukimäärän takia tukipäätös tehtiin ehdollisena Euroopan komission hyväksynnälle.
 
EPV Energia Oy:lle myönnettiin 14 171 000 euroa uusiutuvalla sähköllä tuotetun vedyn tuotanto-, varastointi- ja käyttöinvestointiin Vaasaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan Sähkön ja Wärtsilän kanssa. Hankkeen uutuusarvo on kokonaisuudessa, jossa yhdistetään uusiutuvan vedyn tuotanto ja varastointi sekä vedyn käyttö moottorivoimalaitoksessa, ja jossa kokonaisuus integroidaan osaksi joustosähkömarkkinaa.
 
Tervakoski Oy:lle myönnettiin 5 159 000 euroa lämpöpumppuinvestointiin tehtaan höyryn tuottamiseksi hukkalämmöistä Janakkalassa. Hankkeen uutuusarvo on toteutustapa, jolla lämpöpumpuilla hyödynnetään useita teollisuuden hukkalämpöjä matalapainehöyryn tuottamiseksi.
 
Vuoden 2021 talousarvioon varattiin 60 milj. euroa myöntövaltuutta suurien uuden energiateknologian demonstraatiohankkeiden investointitukeen. Se on tarkoitettu etenkin tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi TEM voi kohdentaa kivihiilen energiakäytöstä nopeutetusti luopuvien tukeen varattua käyttämätöntä noin 59 miljoonan euron valtuutta osittain myös näihin demonstraatiohankkeisiin.

Lisävaltuus mahdollistaa suunniteltua suuremman tukiesityskokonaisuuden. Vuonna 2022 myös EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tukihaku energiainvestointeihin voi tarjota mahdollisuuksia tukeen uutuusarvoltaan vaikuttaville hankkeille.

Työ- ja elinkeinoministeriölle jätettiin 28.2.2021 päättyneeseen määräaikaan mennessä 22 hakemusta suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin. Lisäksi hakukäsittelyyn siirrettiin vuosina 2019 ja 2020 tulleita tukihakemuksia, joille ei vielä oltu tehty päätöstä.

Tukihakemuksia arvioitiin ja verrattiin keskenään. Kokonaisharkinnassa katsottiin hankkeiden demonstraatioarvoa, toteutettavuutta, energiavaikutuksia, kustannustehokkuutta ja muita vaikutuksia. Tavoitteena on myöntää tukea hankkeille siten, että tulevaisuuden energiaratkaisuja koskevat tavoitteet saavutetaan kokonaisuutena arvioiden parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, p. 029 504 7122 (energia- ja ilmastoasiat) *
elinkeinoministerin valtiosihteeri Jukka Ihanus, p. 029 504 7259 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, p. 029 504 7170 ja sposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* Nimi lisätty 4.1.2022

Tillbaka till toppen