Hoppa till innehåll
Media

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland – arbets- och näringsministeriets anvisning informerar personer som flytt från kriget i Ukraina om sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 11.29 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 14.29
Pressmeddelande
Text Ukraina

Finland beviljar personer som flytt från kriget i Ukraina tillfälligt skydd. Personer som får tillfälligt skydd har obegränsad rätt att arbeta så snart de har fått uppehållstillstånd och uppehållstillståndskort. De kan också anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och få övrig sysselsättningsfrämjande service, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning, som delas ut till dem som kommer över gränserna. 

Cirka fyra miljoner människor har redan blivit tvungna att fly undan kriget i Ukraina till andra länder. Av dem beräknas cirka 40 000–80 000 komma till Finland. Finland har beslutat att bevilja alla som flytt från kriget i Ukraina tillfälligt skydd, om de ansöker om det. 

Personer som får tillfälligt skydd kan arbeta utan begränsningar efter att ha fått uppehållstillstånd och uppehållstillståndskort. De kan också anmäla sig som kunder hos arbets- och näringsbyråerna och få sysselsättningsfrämjande tjänster, såsom till exempel språkutbildning, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning, som är riktad till dem som flyr från kriget i Ukraina.  

För en arbetsplats får det inte tas ut någon avgift i Finland

Många som flyr från kriget i Ukraina är i arbetsför ålder. De har många slags färdigheter och särskilt den yngre generationen är välutbildad. I anvisningen finns information om rätten att arbeta i anslutning till olika uppehållstillstånd och visumfri vistelse samt om de sysselsättningstjänster som finns för personer som får tillfälligt skydd. 

Anvisningen informerar också om att i Finland omfattar arbetsvillkoren alla och att det inte får tas ut någon avgift av arbetstagaren för arbetsplatsen eller förmedlingen av den. Anvisningen innehåller information om var man kan be om hjälp om man stöter på osakligt bemötande.  

Anvisningen delas ut till personer som anländer från Ukraina vid hamnar, flygplatser, förläggningar och olika info- och rådgivningsställen. Anvisningen finns tillgängligt på både ukrainska och ryska. Anvisningen kommer också att översättas till svenska och engelska. 

Alla som flytt från kriget syns inte ännu i statistiken

Av de som flytt från kriget i Ukraina har redan över 11 000 personer ansökt om tillfälligt skydd i Finland. Allt som allt har fler krigsflyktingar kommit från Ukraina, eftersom de kan vistas visumfritt i Finland i tre månader om de har ett biometriskt pass. Personer som anländer utan visum har emellertid en strikt begränsad rätt att arbeta. 

Före kriget var cirka 7 200 ukrainare stadigvarande bosatta i Finland. Under de senaste åren har många ukrainare även säsongsarbetat inom jord- och skogsbruket. 

Mer information:
Susanna Piepponen, specialsakkunnig, tfn 0295 047 990

Tillbaka till toppen