Hoppa till innehåll
Media

Arbetslösheten minskade i december

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2017 9.32
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 358 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 19 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 122 000, vilket är 3 800 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 600, dvs. 4 600 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i december föregående år, dvs. sammanlagt 48 100. I januari–december avslutades i genomsnitt 62,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är samma andel som ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 37 100 nya lediga jobb, dvs. 1 700 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 68 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 400 fler än för ett år sedan.

I slutet av december fanns det i hela landet uppskattningsvis 38 000 permitterade, vilket är 7 200 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 27 500, vilket är 7 100 färre än i december föregående år.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 2 200 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 13 500 från november.

I slutet av december deltog 114 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 500 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 34 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,3 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 207 000, vilket är 34 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,9 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015-04-28_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats:
http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?lang=sv

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar:
http://tem.fi/sv/kommande-permitteringar

Centrala definitioner i arbetsförmedlingsstatistiken:
http://tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivning

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: http://www.toimialaonline.fi sökväg Statistikdatabas – Työmarkkinat – Arbetsförmedlingsstatistik

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden:
http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Tillbaka till toppen