Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Työttömyys väheni joulukuussa

Työ- ja elinkeinoministeriö 24.1.2017 9.32
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa yhteensä 358 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 19 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 29 600:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 122 000, mikä on 3 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 600 eli 4 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 300 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa eli yhteensä 48 100. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-joulukuussa keskimäärin 62,8 prosenttia, mikä on sama osuus kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuun aikana 37 100 eli 1 700 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli joulukuussa avoinna 68 500 työpaikkaa, mikä on 7 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun lopussa 38 000 henkilöä, mikä on 7 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 27 500 henkilöä, mikä on 7 100 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 2 200 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 2 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä laski marraskuusta joulukuuhun 13 500:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa 114 100 henkilöä, mikä on 6 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,3 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 207 000, mikä on 34 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015-04-28_men_001.html

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot: http://tem.fi/tulevat-lomautukset

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät:

http://tem.fi/tilaston-julkistamispaivat-kuvaus-ja-laatuseloste

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline –tilastokannasta: http://www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Sivun alkuun