Verkostomainen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (KEINO)

Keino logo

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.  

KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Hansel Oy. KEINO-osaamiskeskus aloitti toimintansa 1.3.2018 ja työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa sitä vuosien 2018 ja 2019 talousarviosta 31.5.2021 asti.

Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat: 

  • Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa.
  • Edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä.
  • Auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Lisätietoja KEINOn toiminnasta ja palveluista 

KEINOn hankesivut  

KEINOn arviointi  

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen tilanne Suomessa 

KEINO on selvittänyt kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen tilannetta Suomessa:

Kestävyys ja innovatiivisuus hankinnoissa   
Hankintojen innovatiivisuus - Yhteenveto KEINOn vuosien 2018 ja 2020 mittauksista   
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaaminen

Lisätietoja:

Jaana Räsänen