Verkostomainen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (KEINO)

keinon logo

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.     

KEINO on viiden toimijan konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Hansel Oy. KEINO-osaamiskeskus aloitti toimintansa 1.3.2018 ja työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa sitä vuoden 2022 talousarviosta 28.2.2024 asti.

Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2022-2023 ovat: 

  • julkisen sektorin kyvykkyys kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen on parantunut ja hankintoja johdetaan strategisesti
  • julkisen sektorin ja yritysten välinen yhteistyö hankinnoissa on lisääntynyt ja ratkaisut skaalautuvat 
  • kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrä on lisääntynyt (ml. 10 % tavoite) 

Toiminnan läpileikkaavina painopisteinä ovat kiertotalouden, vähähiilisyyden, digitalisaation ja ekosysteemien edistäminen sekä datan hyödyntäminen.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen tilanne Suomessa 

KEINO on selvittänyt kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen tilannetta Suomessa hankintojen johtamisen, osaamisen ja määrän osalta:

Lisätietoja:

Kirsti Vilén