Työvoimapolitiikan palvelurakenne

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen - underarbetsgrupp 1. Arbetskraftspolitikens servicestruktur

TEM046:00/2019 Organ

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä 1.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM046:00/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 16.8.2019 –

Datum för tillsättande 16.8.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Tavoite Työllisyysaste nostetaan 75%:iin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä v. 2023 loppuun mennessä

Metod Hallituksen työllisyystoimien väliarvio iltakoulussa

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Metod Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät

Kontaktperson
Tiina Oinonen, neuvotteleva virkamies
tel. valtioneuvoston vaihde 0295 16001
[email protected]

Kontaktperson
Katja Palonen, johtava asiantuntija
tel. valtioneuvoston vaihde 0295 16001
[email protected]

Sammandrag

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä 1.

Ytterligare uppgifter