Lagstiftningsarbetsgrupp 3

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen - Lagstiftning 3

TEM052:00/2019 Organ

Sääntelytyöryhmän (alunperin työlainsäädäntö-ryhmän alatyöryhmä 6a, muutos 15.3.2021) tehtävänä on valmistella työllisyysasteen nostamiseen liittyviä työelämän sääntelyhankkeita.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM052:00/2019

Ärendenummer VN/6600/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 16.8.2019 – 2.4.2023

Datum för tillsättande 16.8.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Kestävän talouden Suomi

Tavoite Työllisyysaste nostetaan 75%:iin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä v. 2023 loppuun mennessä

Metod Hallituksen työllisyystoimien väliarvio iltakoulussa

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Metod Valmistellaan työelämän uudistuksia työelämän tasapuoliseksi ja tulokselliseksi kehittämiseksi (mm. YT-lain uudistaminen ja paikallinen sopiminen)

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Metod Selvitetään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta (mm. itsensä työllistäjät ja alustatalous)

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 46 922 9858
[email protected]

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 50 396 0303
[email protected]

Sammandrag

Sääntelytyöryhmän (alunperin työlainsäädäntö-ryhmän alatyöryhmä 6a, muutos 15.3.2021) tehtävänä on valmistella työllisyysasteen nostamiseen liittyviä työelämän sääntelyhankkeita.