Hyppää sisältöön
Media

On aika ottaa hankinnoilla työllistäminen osaksi hankintastrategiaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Tuula Haatainen
Julkaisuajankohta 21.9.2022 9.01
Kolumni
Työministeri Tuula Haatainen

Julkisten hankintojen yhteydessä voidaan edistää erilaisia yhteiskunnallisia tavoitteita. Hankintalaki mahdollistaa myös työllisyysnäkökohtien huomioimisen hankintasopimuksissa.

Näyttäisi siltä, että suhteessa julkisten hankintojen suureen määrään hankinnoilla työllistäminen on vielä vähän käytetty mahdollisuus. Siksi tällä hallituskaudella hankinnoilla työllistämistä on viety eteenpäin tavoitteellisesti työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla olevassa Työkykyohjelmassa.

Julkisten hankintojen strategiassa hankinnoilla työllistäminen on osa hankintojen sosiaalista kestävyyttä.  Osana strategian toimeenpanoa on selvitetty sekä Suomen että muiden EU-maiden kokemuksia siitä, miten työllistämisehtoja on käytetty julkisissa hankinnoissa. Selvitys paljasti haasteita, mutta se toi esille myös ehdotuksia tarvittavista toimista. Niistä yksi on hankintaosaamisen lisääminen. 

Pidän tärkeänä sitä, että jokaisen hankinnan yhteydessä työllistämisehdon käyttämisen mahdollisuutta mietittäisiin myönteisesti: olisiko juuri tämä hankinta sellainen, johon lain mahdollistama ehto lisättäisiin. 

Yhteistyö ja vertaiskokemukset auttavat omaksumaan toimintamallin

Työllistämisehdon käyttämisen taustalla on monivaiheinen toimintamalli. Tarvitaan työntekijöitä tarjoavien tahojen, kuten TE-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilun yksiköitä varmistamaan onnistunutta rekrytointia. Mallin toimeenpano on siis myös yhteistyön opettelua.  

Vielä vajaan vuoden ajan toimintamallin käyttöä edistetään valtakunnallisessa hankkeessa. Suomen Kuntaliiton valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa järjestetään esimerkiksi verkostokokouksia, joissa käsitellään toimintamallin eri osa-alueita ja kuullaan käytännön kokemuksia mallin käyttämisestä.  Kaikki halukkaat voivat päästä mukaan verkostoon, jonka kautta saa toisten vertaiskokemusten lisäksi myös tukimateriaalia työllistämisehdon käyttämisestä.

Rakennerahasto-ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa myös hankinnoilla työllistämiseen liittyvää kehittämistä. Kehittämistoimissa mukana olevat osapuolet hyötyvät monipuolisen tiedon leviämisestä, yhteistyöstä, vertaiskehittämisestä ja osaamisen vahvistamisesta.

On ilahduttavaa kuulla hankintayksiköistä, jotka ovat rohkeasti lähteneet käyttämään hankinnoilla työllistämisen toimintamallia. Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman kokeiluhankkeet Vantaalla ja Keravalla, Turussa, Tampereella, Seinäjoella, Oulussa sekä Kouvolassa tarjoavat hyvän näkymän, miten mallia on hyvä juurruttaa. Toisaalta kokeiluissa on noussut esiin myös tarve varmistaa tietosuojalainsäädäntöön liittyvät seikat, jotka mahdollistavat toimintamallin osapuolten keskinäisen tiedonvaihdon.
 
Meillä on paljon työttömiä, joiden asema työmarkkinoilla on muita heikompi. Työllistämisehto auttaa juuri näitä osaajia, jotka eivät jostakin syystä pärjää kilpailussa työpaikoista. 

Toivon, etteivät yritykset eivät näe työllistämisehdon käyttämistä ja siihen liittyvää toimintamallia rasitteena. Pikemminkin se voidaan nähdä apuvälineenä tilanteessa, jossa työvoimasta on pulaa. Työllistämisehdon käyttöä hankinnoissa ei pidä pelätä. Päinvastoin, se on vielä paljolti käyttämätön mahdollisuus. 

Tuula Haatainen 
Työministeri 

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma on osa hallituksen Työkykyohjelmaa. Työkykyohjelmasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, ja se toteuttaa ohjelmaa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Toimenpiteet tukevat ja täydentävät toisiaan. Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta, jolla tavoitellaan 75 prosentin työllisyysastetta vuosikymmenen puoliväliin mennessä.
 
Sivun alkuun