Työkykyohjelma

Hashtag työkykyohjelma

Työkykyohjelma parantaa osatyökykyisten työllisyyttä 

Hallituksen tavoite on saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Työkykyohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Sen toteutus perustuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. Työkykyohjelmassa ja sen toimenpiteissä etsitään ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. 

Tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Tämä voidaan toteuttaa tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset työkyvyn tuen palvelut. Uusia keinoja haetaan mm. kokeiluhankkeista vaikuttavien palvelujen ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi. 

Työkykyohjelman toimenpiteet koskevat työttömiä. Useimmat toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja etsivät samanaikaisesti ratkaisuja, jotka tukevat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään.

Työkykyohjelman tavoitteena on

  • tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve 
  • tarjota osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja 
  • vahvistaa asiantuntijoiden osaamista ja resursointia osatyökykyisten palvelujen parantamiseksi
  • edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille 
  • kehittää palveluja työnantajille osatyökyisten rekrytoinnin helpottamiseksi
  • uudistaa käytössä olevia kuntoutuspolkuja ja kuntoutuspalveluja kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta
  • hakea ratkaisuja rekrytointikynnyksen madaltamiseksi kehittämällä palveluja ja osallistumalla sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun.

Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen toimenpiteet tukevat ja täydentävät toisiaan. Niitä toteutetaan vuosina 2019-2023.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja.

Katso Työkykyohjelman toimenpiteet työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla:

Sosiaali- ja terveysministeriö:

Seuraa aihetta somessa: #Työkykyohjelma #osatyökykyiset #työkyky #työllisyys #työelämä #työhyvinvointi