Työkykyohjelma

Hashtag työkykyohjelma

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää. 

Työkykyohjelman tavoite oli parantaa osatyökykyisten työllisyyttä 

Työkykyohjelma oli osa Sanna Marinin hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Ohjelman toteutus perustui hallitusohjelmaan, jossa tavoitteena oli saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi nähtiin tärkeänä, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. 

Työkykyohjelmassa etsittiin vuosina 2019–2023 ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. Samalla kehitettiin entistä vaikuttavampia työkyvyn tuen palveluja.

Työkykyohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen toimenpiteet tukivat ja täydensivät toisiaan. 

Työkykyohjelman loppuraporttiin on koottu tietoa ohjelman toimenpiteistä ja niiden tuloksista.

Työkykyohjelman tuloksia ja toteutumista arvioitiin myös työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa tutkimushankkeessa.

Tämän koko Työkykyohjelmaa koskevan arvioinnin lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) toteuttivat arviointi- ja seurantatutkimuksen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toteutettujen 22 hankkeen toimeenpanosta, tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät Työkykyohjelman päätöstilaisuuden 15.2.2023. Tilaisuudessa paneuduttiin osatyökykyisten työllistymisen teemoihin laaja-alaisesti niin yhteiskunnan kestävyyden, osallisuuden kuin palvelujärjestelmän näkökulmista.

Tilaisuuden aineistot:

Työkykyohjelman taustaa

Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. Työkykyohjelmassa ja sen toimenpiteissä etsittiin ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. 

Tarkoituksena oli edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Tämä voidaan toteuttaa tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset työkyvyn tuen palvelut. Uusia keinoja haettiin mm. kokeiluhankkeista vaikuttavien palvelujen ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi. 

Työkykyohjelman toimenpiteet koskivat työttömiä. Useimmat toimenpiteet olivat laaja-alaisia ja etsivät samanaikaisesti ratkaisuja, jotka tukevat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään.

Työkykyohjelman tavoitteita olivat:

  • tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve 
  • tarjota osatyökykyisille yksilöllisiä ja oikea-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja 
  • vahvistaa asiantuntijoiden osaamista ja resursointia osatyökykyisten palvelujen parantamiseksi
  • edistää työpaikkojen syntymistä osatyökykyisille 
  • kehittää palveluja työnantajille osatyökyisten rekrytoinnin helpottamiseksi
  • uudistaa käytössä olevia kuntoutuspolkuja ja kuntoutuspalveluja kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta
  • hakea ratkaisuja rekrytointikynnyksen madaltamiseksi kehittämällä palveluja ja osallistumalla sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun.

Katso mitkä olivat Työkykyohjelman toimenpiteet työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla:

Kolumneja ja blogeja:

Aihetunnisteet sosiaalisessa mediassa: #Työkykyohjelma #osatyökykyiset #työkyky #työllisyys #työelämä #työhyvinvointi

Lisätietoja: Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö