Työkykyohjelma lisää osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille

 

Marinin hallitusohjelmaa toteuttavan työkykyohjelman päämäärä on saada osatyökykyiset nykyistä paremmin työllistymään omien kykyjensä mukaisesti. 

Työkykyohjelmassa ja sen toimenpiteissä etsitään ratkaisuja tiedossa oleviin osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa työhön kykeneviä. Työkykyohjelman toimilla edesautetaan heidän työllistymistään sekä työssä jatkamistaan tarjoamalla heille tarkoituksenmukaiset työkyvyn tuen palvelut.

Työkykyohjelman toimenpiteet koskevat työttömiä. Useimmat toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja etsivät samanaikaisesti ratkaisuja, jotka tukevat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään.

Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät työllistymiseen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön toimet keskittyvät osatyökyisten työkyvyn tuen palvelujen kehittämiseen. 

Työkykyohjelman toimenpiteitä kuvana. Toimenpiteistä lisätietoa ohjelman alasivulla.Katso myös: Työkykyohjelman toimenpiteet TEM:n hallinnonalalla

Seuraa aihetta somessa: #Työkykyohjelma #osatyökykyiset #työelämä #työkyky #työllisyys #työhyvinvointi