Työkykyohjelma työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

TEM124:00/2021 Kehittäminen

Työkykyohjelma edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Ohjelman toteutus perustuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuosina 2019-2023. Ohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM124:00/2021

Asianumerot VN/33972/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.12.2019 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Aktiivisilla toimilla kohti korkeaa työllisyyttä

Keino Tuotetaan osatyökykyisille osuvampia palveluita ja mahdollisuus työllistyä välityömarkkinoille, ml. Suomen malli osatyökykyisten työllistämiseksi

Tiivistelmä

Työkykyohjelma edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Ohjelman toteutus perustuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Ohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuosina 2019-2023. Ohjelma on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta.

Lähtökohdat

Hanke perustuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Lisätietoja