Företagsstatistik och Branschtjänst

ANM Branschtjänst

ANM Branschtjänst är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet. Branchtjänsten koordinerar och utvecklar informationtjänsten och det arbete som utförs av branchcheferna med fokus på små och medelstora företags verksamhet.

Branschtjänst

Bransch Online (Toimiala Online)

Toimiala Online erbjuder ett omfattande och aktuellt branschbaserat statistik- och bildmaterial regionvis om närmare 800 branscher i kategorier enligt storlek, företagsstorlek och teknologi.

Tjänsten Toimiala Online underhålls nu av Statistikcentralen. Tjänsten finns nu på adressen: tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/

Inloggning i den avgiftsbelagda delen av tjänsten görs med de nya koder som Statistikcentralen skickade i november (samma koder kan användas i den branschspecifika företagsinformationstjänsten). Den avgiftsfria delen innehåller utöver material från Finlands Näringsliv och Finnvera.

De centrala uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik publiceras i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabas StatFin. Den direkta adressen till statistikdatabasen StatFin är https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tym__tyonv/

Ytterligare upplysningar:

ToimialaOnline: Jouko Nieminen, strategidirektör, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Arbetsförmedlingsstatistiken: Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Andra

Företag (Statistikcentralen)

Publikationer