Företagsstatistik och Branschtjänst

ANM Branschtjänst

ANM Branschtjänst är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet. Branchtjänsten koordinerar och utvecklar informationtjänsten och det arbete som utförs av branchcheferna med fokus på små och medelstora företags verksamhet.

Branschtjänst

Bransch Online (Toimiala Online)

Toimiala Online erbjuder ett omfattande och aktuellt branschbaserat statistik- och bildmaterial regionvis om närmare 800 branscher i kategorier enligt storlek, företagsstorlek och teknologi.

      OBS! Statistikbasen Toimiala Online är tillfälligt ur funktion.

Andra

Företag (Statistikcentralen)

Publikationer