Betydande skillnader i framtidsutsikterna för regioner, branscher och företag

25.5.2023 9.30
ANM
Det förekommer skillnader i regionernas, olika branschers och företags framtidsutsikter. En del av regionerna förutspår att tillväxten kommer att avta, medan andra redan ser små tecken på positiv utveckling. Uppgifterna framgår av den färska publikationen Regionala utvecklingsutsikter.

I april fanns det 246 100 arbetslösa arbetssökande

24.5.2023 8.02
ANM
I slutet av april fanns det sammanlagt 246 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 7 400 fler än ett år tidigare.
Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 7 400 personer. I april anmäldes 74 400 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 70 400 färre än för ett år sedan.

Rapport: Det behövs en tydlig strategi för åtgärder och återuppbyggnad efter coronakrisen för att slopa flexibiliteten i reglerna om statligt stöd

17.5.2023 13.53
ANM
rahoitus
Den riktlinje som gäller den totala nivån på utgifterna för företagsstöd kan fungera som ett instrument som upprätthåller den politiska disciplinen. Det behövs en tydlig strategi för åtgärder och återuppbyggnad efter coronakrisen för att slopa flexibiliteten i reglerna om statligt stöd. För att målen för FoU ska nås bör den aktiva FoU-verksamheten utvidgas till fler branscher än för närvarande och stödpolitiken riktas effektivare, konstateras det i en årsrapport av forskningssektionen för företagsstöd som publicerades den 17 maj 2023.

Finland deltar i Natos innovationsfond på en miljard – Tesi investerar 35 miljoner

17.5.2023 6.06
ANM
innovaatiot
Finlands medlemskap i Nato skapar nya möjligheter för finländska uppstartsföretag. Finlands ansökan om att delta i Natos innovationsfond godkändes vid fondens sammanträde i Aten den 9 maj 2023. Tesi kommer att placera 35 miljoner euro i fonden. Finländska uppstartsföretag som utvecklar ny teknik och kapitalplaceringsfonder får samtidigt nya möjligheter till samarbete och finansiering.

Minister Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto: Ekonomin och den sociala dimensionen går hand i hand

25.5.2023 12.11
ANM SHM
Arbetsminister Tuula Haatainen deltar i det sociala forumet i Porto den 26–27 maj 2023. Vid mötet diskuteras EU:s sociala dimension, den gröna och digitala omställningens konsekvenser för arbetsmarknaden, investeringar i kompetens och utbildning samt barnfattigdom.

Regeringen lämnade skrivelser till riksdagen om EU:s initiativ för att höja självförsörjningsgraden i Europa

17.5.2023 13.33
ANM
EU-lippu
Den 17 maj 2023 lämnade regeringen till riksdagen två skrivelser från statsrådet om koldioxidneutral teknik, så kallad ”nettonollteknik”, samt främjande av tillgången till kritiska råvaror.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

På vår webbplats finns information om Marins regerings sysselsättningsåtgärder och deras konsekvenser.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister