Blogg

I bloggen publiceras texter om aktuella ämnen vid ministeriet.

Arbetslösa uppskattar de periodiska intervjuerna

Jari Lindström Publiceringsdatum 18.2.2019 15.23 Blogg ANM

Det bestämdes vid budgetförhandlingarna hösten 2016 att alla arbetslösa ska delta i intervjuer hos arbets- och näringsbyrån med tre månaders mellanrum. Intervjuerna inleddes vid ingången av 2017.

Många arbetssökande har värdesatt den regelbundna kontakten och upplevt intervjuerna som något positivt. De anser att personalen hos arbets- och näringstjänsterna varit klart intresserad av att stöda deras ansträngningar att hitta jobb. 

Syftet med intervjuerna är att uppmuntra de arbetslösa att snabbt ta emot arbete som erbjuds och att sätta fart på tillsättningen av lediga jobb. Intervjuerna stöder jobbsökningen. Vid intervjuerna säkerställs att den arbetssökandes sysselsättningsplan är uppdaterad och att de tjänster som tillhandahålls honom eller henne är sådana som han eller hon behöver. När de är som bäst medför intervjuerna rytm och systematik till jobbsökningen.

De regelbundna kontakterna hjälper också arbetsgivarna: arbets- och näringsbyråerna ger dem sådana kandidater till de lediga jobben som bättre motsvarar arbetsgivarnas behov.  

I utgångsläget vid ingången av 2017 hade 18 procent av de arbetslösa genomgått en periodisk intervju innan deras arbetslöshet hade varat tre månader. Så småningom har framsteg gjorts i detta, och man har lyckats minska de regionala skillnaderna.  Nu, i början av 2019, har 75 procent genomgått en periodisk intervju med tre månaders intervall. Bästa resultat har nåtts i Norra Karelen och i Kajanaland.

De periodiska intervjuernas positiva effekt har synts klarast i den minskade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten.

Ett av målen med de periodiska intervjuerna var att förebygga långtidsarbetslöshet. Ökningen av antalet långtidsarbetslösa har avtagit. De periodiska intervjuerna kan ha bidragit till detta, men det är svårt att bevisa det. I varje fall har andelen intervjuer och sysselsättningsplaner klart ökat bland dem som varit arbetslösa en längre tid. 

Både arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har visat en klart sjunkande tendens under de senaste två åren.  Också den genomsnittliga längden på arbetslöshet blir allt kortare. Det förbättrade allmänna arbetsmarknadsläget har haft en viss verkan, men det ser ut att finnas ett samband mellan de periodiska intervjuerna och antalet avslutade arbetslöshetsperioder och avslutade långvariga arbetslöshetsperioder. De periodiska intervjuernas positiva effekt har synts klarast i den minskade arbetslösheten och långtidsarbetslösheten.

De periodiska intervjuernas effekt syns också i att i de flesta fall görs en sysselsättningsplan upp i ett klart tidigare skede än förut, och om arbetslösheten blir mer långvarig, uppdateras planerna betydligt oftare. 

Regeringens målsättning var att alla arbetslösa regelbundet ska delta i intervjuer. Det finns flera orsaker till att man inte når upp till hundra procent i detta avseende. Det är svårt att ge en realistisk uppskattning av hur många procent av intervjuerna som förverkligats, men inom många regioner finns det ännu rum för förbättring.

Intervjuerna kan vara onödiga av positiva orsaker.

En undersökning om de periodiska intervjuernas inverkningar inleddes vid ingången av 2018, och resultat förväntas till våren 2019. De preliminära undersökningsresultaten avslöjar orsaker till varför intervjuerna inte har kunnat genomföras fullt ut. 

Intervjuerna kan vara onödiga av positiva orsaker. För tillfället är det så stor efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarknaden att relativt många arbetssökande hittar ett jobb innan någon intervju hinner göras. Någon gång är intervjun uppenbart onödig, om arbetssökanden vet att arbetslösheten kommer att ta slut inom den närmaste framtiden. Arbetssökanden kan exempelvis börja fullgöra beväringstjänst eller inleda studier eller föräldraledighet.

I och med intervjuerna har antalet sysselsättningsplaner tredubblats sedan 2016. På sina håll kan enskilda tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån ha så många kunder att det är ofrånkomligt att de inte hinner intervjua alla i den takt som de borde. På grund av det stora antal kunder som ska intervjuas har kunderna ställts i en viss prioritetsordning, och sådana som har mest nytta av intervjun har  kallats till intervju. Sysselsättningsplanen kan gås igenom också på den arbetssökandes initiativ.

Det går inte heller alltid att nå alla som har rätt till en intervju, och bland kunderna kan det finnas sådana som trots kallelsen inte infinner sig till intervjun.

Arbetsminister Jari Lindström

Kommentarer
Inga kommentarer ännu. Bli först.
Browse blogs