Jobbkanalen Ab

Jobbkanalen Ab sysselsätter partiellt arbetsföra

Jobbkanalen Ab är ett helt och hållet statsägt bolag med specialuppgifter. Det har till uppgift att anställa arbetslösa, partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning. Bestämmelser om bolagets verksamhet finns i en lag som trädde i kraft den 1 juli 2022. Arbets- och näringsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning.

Jobbkanalen anställer partiellt arbetsföra arbetstagare i arbetsavtalsförhållande och säljer deras arbetsinsats vidare till kunderna. De första partiellt arbetsföra arbetstagarna inledde sin anställning hos bolaget i januari 2023. Bolagets mål är att förbättra och stödja arbetstagarnas kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter så att de självständigt ska kunna hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Lönen och övriga anställningsvillkor vid Jobbkanalen bestäms enligt arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas. Jobbkanalen Ab ansvarar för introduktionen i arbetet och handledningen av arbetstagarna på arbetsplatserna.

En partiellt arbetsför person som vill ha jobb via Jobbkanalen ska vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyråerna och de arbets- och näringsmyndigheter som har hand om kommunförsök med sysselsättning bedömer de arbetssökandes lämplighet för arbete via Jobbkanalen i enlighet med de kriterier som anges i lagen (4 § i lagen om Jobbkanalen Ab). Beslut om lämplighet för jobb via Jobbkanalen fattas alltid av arbets- och näringsmyndigheten.

De tjänster som bolaget producerar prissätts enligt marknadsvillkor. Prissättningen följs upp av delegationen för Jobbkanalen Ab, Konkurrens- och konsumentverket samt arbets- och näringsministeriet som en del av bolagets ägarstyrning.

Jobbkanalen Ab grundades som en del av målet för statsminister Sanna Marins regering att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att på ett nytt sätt utveckla  övergångsarbetsmarknaden.

Ytterligare information:

Marianne Keyriläinen, arbets- och näringsministeriet

Finansieras av Europeiska unionen -NextGenerationEU