Coronaviruset

Information till företag, konsumenter och arbetssökande

Frågor och svar

Anvisningar för företag

Tjänsterna för företag, arbetstagare och konsumenter har ardnats på ett sätt som förhindrar att coronaviruset sprids bl.a. genom telefon och distanskontakt.

Hela ANM-koncernen samlar aktuell information och följer epidemisituationens konsekvenser för det egna ansvarsområdet, kunderna och personalen. Varje myndighet informerar och sprider information via sina kanaler.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen hjälper, ger råd och handleder små och medelstora företag och företagare med ekonomiska svårigheter. Tel. +358 295024881. Betjäningstid på svenska torsdag 9.00–16.00

Om du inte hittar svar på din fråga via länkarna på denna sida, skicka din fråga till adressen

Se även

ANM ingår i statsrådets samordningsgrupp. I dess arbete deltar kanslicheferna och beredskapscheferna vid statsrådets kansli, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och tre andra ministerier.

ANM har effektiviserat sin uppföljning av coronavirusets konsekvenser. Samarbetet med övriga myndigheter har intensifierats och ministeriets åtgärder riktas också snabbt enligt situationen. 

Ytterligare information:

Kari Klemm, beredskapschef, tfn 050 336 0173, kari.klemm(at)tem.fi
ANM kommunkationsenhet,  tel. 029 504 7245, info(at)gov.fi