Coronaviruset

Information till företag, konsumenter och arbetssökande

Restriktionerna på grund av coronavirusepidemin har slopats. Coronaviruset orsakar fortfarande smitta. Kom ihåg att du själv kan bidra till att förebygga spridningen av coronaviruset.

Information om företagsfinansiering under coronavirusepidemin finns på webbplatsen  anvisningar för företag.

Hela ANM-koncernen har samlat aktuell information och har följt epidemisituationens konsekvenser för det egna ansvarsområdet, kunderna och personalen. Varje myndighet har informerat via sina kanaler.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen hjälper, ger råd och handleder små och medelstora företag och företagare med ekonomiska svårigheter. Tel. +358 295024881. Betjäningstid på svenska torsdag 9.00–16.00

Se även