Coronaviruset

Information till företag, konsumenter och arbetssökande

Tjänsterna för företag, arbetstagare och konsumenter har ordnats på ett sätt som förhindrar att coronaviruset sprids bl.a. genom telefon och distanskontakt.

Hela ANM-koncernen har samlat aktuell information och har följt epidemisituationens konsekvenser för det egna ansvarsområdet, kunderna och personalen. Varje myndighet har informerat via sina kanaler.

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen hjälper, ger råd och handleder små och medelstora företag och företagare med ekonomiska svårigheter. Tel. +358 295024881. Betjäningstid på svenska torsdag 9.00–16.00

Se även