Vanliga frågor om lönesubventionsreformen

Informationen på den här webbplatsen grundar sig på lagen om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som stadfästs av republikens president den 23 mars 2023. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2023.