Vanliga frågor om lönesubventionsreformen

Uppgifterna på denna webbplats baserar sig på regeringens proposition med förslag till lönesubventionsreform, som lämnades till riksdagen den 19 september 2022. Innehållet i reformen kan ännu ändras under riksdagsbehandlingen.