Internationella utredningar om coronavirusets konsekvenser och anpassningsåtgärder

Utöver stater har många regionala aktörer såsom Europeiska unionen och internationella organisationer sökt lösningar för att lindra de negativa konsekvenserna av coronaviruset för hälsan, arbetslivet och sysselsättningen, företagens verksamhetsförutsättningar och människornas försörjning.

På denna webbplats har man samlat länkar till internationella webbplatser där man berättar om coronavirusets konsekvenser för arbetslivet och sysselsättningen och anpassningsåtgärder som anknyter till dem.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har samordnat EU-insatserna för att bekämpa coronavirusepidemin (covid-19). EU:s åtgärder har koncentrerat sig på fyra prioriteringar:

  1. Spridningen av viruset begränsas.
  2. Tillgången på utrustning för hälso- och sjukvård säkerställs.
  3. Forskning om läkemedel och vacciner främjas.
  4. Arbetstillfällen, företag och vacciner stöds.

Kommissionen har även gett praktiska anvisningar om hur man kan säkerställa att arbetstagare som rör sig över landsgränserna kan komma till sin arbetsplats inom EU särskilt i de yrken som är kritiska vid bekämpningen av coronaviruspandemin.

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Eurofound

Internationella arbetsorganisationen ILO

Internationella arbetsorganisationen ILO har bedömt coronavirusets konsekvenser för det globala sysselsättningsläget. 

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har bedömt konsekvenserna av coronaviruset och föreslår även lösningar som stöder att krisen övervinns.

Världsbanken

Internationella valutafonden IMF

Världsekonomiskt forum

Världshälsoorganisationen WHO