Europaåret för kompetens 

Europaåret för kompetens. Europaåret för kompetens firas den 9 maj 2023–8 maj 2024. Målet med temaåret är att på olika sätt påverka kompetensen och kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder. 

Under Europaåret för kompetens, som firas på initiativ av Europeiska kommissionen, är avsikten att

  • främja investeringar i utbildning och kompetensutveckling 
  • se till att kompetensen är relevant för arbetsmarknadens behov
  • matcha människors ambitioner och färdigheter med möjligheterna på arbetsmarknaden
  • locka människor från tredjeländer med de färdigheter som behövs till EU.

Förhoppningen är att lärandet blir en naturlig del av livet för personer i arbetsför ålder och att kompetensutvecklingen fortsätter under hela arbetslivet. Temaåret betonar tillgången till och kvaliteten på tilläggsutbildning och fortbildning för personer i arbetsför ålder, ett närmare samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsaktörerna samt tillgången till sådan kompetent arbetskraft som behövs i Europa. Det är viktigt att alla är delaktiga i arbetslivet, och därför bör man uppmärksamma sådana grupper som deltar mindre i vuxenutbildning och arbetslivet än andra (t.ex. NEET-unga).

Europaåret för kompetens i Finland

Finlands prioriteringar för temaåret är följande: 

  1. åtgärder för att identifiera och synliggöra kompetensen hos personer i arbetsför ålder 
  2. kontinuerligt lärande 
  3. tillgång till kompetent arbetskraft. 

Livslång handledning, invandring och forskningsrön utgör ett viktigt stöd för genomförandet av temaåret.

I Finland synliggörs kompetensåret bland annat genom evenemang som ordnas av olika aktörer.  

Syftet med temaåret är att stärka budskapet om vikten av färdigheter. Temaårets budskap uppmuntrar personer i arbetsför ålder att granska sina kompetenser som förvärvats på olika sätt och göra dem synliga för andra. Dessutom uppmuntras alla att utveckla sin kompetens under hela arbetskarriären.

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för samordningen av temaåret. Ministerierna bjuder in alla intresserade att delta i genomförandet av temaåret, vilket man kan göra på många olika sätt. 

Europaåret för kompetens lanseras officiellt på Europadagen den 9 maj 2023.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Teea Oja, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7161, [email protected]
konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0141, [email protected]