Blogg

Kommunförsöken är en möjlighet att lära sig av samarbete och samutveckling

De pågående kommunförsöken är det första steget på vägen där kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks i enlighet med målen för...

Nu börjar det se ut som ett nordiskt land

Ökningen av varje efterfrågepost i bruttonationalprodukten har också skapat stor turbulens på arbetsmark-naden. Efterfrågeposterna i nationalprodukten är...

Sektorsövergripande tjänster för arbetslösa ska beaktas vid beredningen av strukturella reformer

Största delen av de arbetslösa har komplicerade hinder för sysselsättning som är kopplade till varandra, ett eller flera. Enligt OECD:s forskningsrapport...

Individuella arbets- och näringstjänster hjälper partiellt arbetsföra personer att hitta jobb

Sysselsättningen av partiellt arbetsföra kan underlättas med särskilt skräddarsydda arbets- och näringstjänster. Tjänsterna ska då vara individuella och...

Stora rörelser på arbetsmarknaden

Finlands ekonomi haltade länge efter finanskrisen. Det vi i dag ser på arbetsmarknaden är förvånande efter tio år av nolltillväxt, även om vi fick smaka på...

Nya arbetstillfällen skapades också år 2020

Förra veckan publicerades en ny analysrapport om jobbsökning och rekrytering vid verksamhets-ställen och anknytande problem i Finland. Rapporten baserar...

Rådgivningstjänsten för säsongsarbetare ger upphov till fem brottsanmälningar och sex arbetarskyddsinspektioner

Säsongsarbetare är den största gruppen utlänningar som arbetar i Finland. En stor del av dem arbetar på gårdsbruksenheter med korta...

En reform av marknadskontrollen förbättrar företagens och konsumenternas verksamhetsmiljö 

Den första vågens dyningar som gäller reformen av marknadskontrollen befinner sig redan nära stranden när regeringen den 5 oktober 2020 överlämnade en...

Familj och arbete – passar pusselbitarna ihop?

Befolkningsprognosens siffror ser dystra ut, föräldrarna blir trötta av distansarbete i karantän och allt färre nya jobb ledigförklaras. Finns det i dag...

Ett icke-diskriminerande arbetsliv skapar välfärd och resultat

Pride-veckan är en bra påminnelse om att det finländska arbetslivet kan ha bara och endast en riktning: framåt. Rätten att leva utan diskriminering är en...

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

Det är dags att vidta åtgärder för att skapa en jämlik arbetsmarknad

För ett halvår sedan fick jag ta itu med en intressant arbetsuppgift. Mitt uppdrag var att vid arbets- och näringsministeriet göra en...

Under coronaviruspandemin ska man sörja för både beredskapen att vårda patienter och personalens ork

På grund av coronaviruspandemin har Finland befunnit sig under undantagsförhållanden från och med den 16 mars 2020. För att upprätthålla hälso- och...

EU:s inre marknad hjälper oss att återhämta oss från coronakrisen

Coronakrisen har visat vilken betydelse EU:s inre marknad har för medborgare och företag. En fungerande inre marknad behövs också för den ekonomiska...

Finns det fortfarande sommarjobb?

Exceptionella tider är exceptionella också i fråga om sommarjobb. Medan arbetsgivarna ännu i början av året anmälde sommarjobb till den offentliga...

Åtgärderna inom den ekonomiska politiken måste övervägas omsorgsfullt

I dag offentliggjordes en rapport om Finlands ekonomiska strategi för hur man ska klara av coronakrisen. Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp under...

Näringsminister Mika Lintilä: Företagare ges stöd i en svår situation

Vi arbetar till förmån för de finländska företag som lider av svårigheter till följd av coronaviruset.

Arbetsminister Tuula Haatainen: Dagligvaruförsörjningen fungerar utan störningar

Jag har diskuterat med tjänstemannaledningen på arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen om dagligvaruförsörjningen i Finland....

Arbetsminister Tuula Haatainen: Man kommer att ingripa i utnyttjandet av utländsk arbetskraft

Den förvaltning som gäller arbetskraftsinvandring överfördes från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i början av detta år. Överföringen...

Det finns en stor potential i kommunala sysselsättningsförsök – därför lönar det sig att göra beredningen omsorgsfullt

Regeringen bereder kommunala sysselsättningsförsök där avsikten är att överföra vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. Det är fråga...