Resor och coronaviruspandemin

Snabba förändringar i COVID-19-epidemisituationen är fortfarande möjliga. Därför rekommenderar THL alla som ska resa till utlandet att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd innan de reser. Det är viktigt att såväl resenärer som företag inom resebranschen förbinder sig till åtgärderna för att förebygga smittspridning. 

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet utarbetat anvisningar för hur resande inom landet kan återupptas på ett tryggt sätt. Anvisningarna träder i kraft omedelbart. Företagen inom resebranschen och resenärerna ansvarar för att anvisningarna följs och tillämpas.

Arbets- och näringsministeriet har också i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och företrädare för turismnäringen sammanställt nationella hälso-, hygien- och säkerhetsanvisningar för resenärer och företag inom branschen.