Resor i hemlandet möjliga bara hälso- och säkerhetsanvisningarna beaktas

Från och med idag får man resa inom landet, så länge säkerhetsanvisningarna som gäller coronavirusepidemin iakttas. Det är viktigt att såväl resenärer som företag inom resebranschen förbinder sig till åtgärderna för att förebygga smittspridning. Regeringen fattade beslut om ärendet genom ett skriftligt förfarande fredagen den 29 maj.

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet utarbetat anvisningar för hur resande inom landet kan återupptas på ett tryggt sätt. Anvisningarna träder i kraft omedelbart. Företagen inom resebranschen och resenärerna ansvarar för att anvisningarna följs och tillämpas.

Arbets- och näringsministeriet har också i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och företrädare för turismnäringen sammanställt nationella hälso-, hygien- och säkerhetsanvisningar för resenärer och företag inom branschen.