Statistisk rapport-årspublikationer 2008–2015

Utifrån arbetsförmedlingsstatistiken upprättar arbets- och näringsministeriet utöver sysselsättningsöversikter även årliga statistiska rapporter. 
Beskrivning av innehållet i de statistiska rapporterna