Statistisk rapport-årspublikationer 2008–2015

Utifrån arbetsförmedlingsstatistiken upprättar arbets- och näringsministeriet utöver sysselsättningsöversikter även årliga statistiska rapporter. 

Årspublikationer åren 2008-2015 som zip-fil

Beskrivning av innehållet i de statistiska rapporterna