Statsunderstöd för kommuner i syfte att stödja ensamföretagare

Kommunerna beviljades 2020 statsunderstöd som var avsett för att stödja ensamföretagare i coronavirusläge. Ensamföretagare kunde ansöka om stöd från april 2020 fram till 30.9.2020. Senare ersattes stödet med kostnadsstöd.

Anvisningar om hur man återbetalar de delar av understödet som inte använts

Bifogad finns anvisningar till kommunerna om de behöver ändra på återbetalningen av understöd i december 2021.

Anvisning om återbetalningsändring   
Blankett för återbetalningsändring     
Elektronisk underskrift av dokument     

Granskning

Den granskning av stödet till ensamföretagare (på finska) som arbets- och näringsministeriet beställt publicerades i februari 2021. 

Statens revisionsverks (FTV) revision av coronastöd, som publicerades 28.10.2021, gällde också stödet till ensamföretagare.

Lagstiftning

Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare  
 

Ytterligare upplysningar:

Lasse Laitinen
lasse.laitinen(at)gov.fi