Hoppa till innehåll

Energiberedskap inför hösten på agendan vid extra möte för EU:s energiministrar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.7.2022 12.35
Pressmeddelande
EU-lippu

Tisdagen den 26 juli 2022 samlas EU-ländernas energiministrar i Bryssel till ett extra möte i energirådet. På mötets agenda står en lägesbild av försörjningstryggheten i fråga om energi, särskilt gas, i EU samt beredskap inför vintern genom minskning av gasförbrukningen.

Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid energirådets möte. Ministrarna kommer att diskutera olika sätt att öka försörjningstryggheten i fråga om energi med tanke på vintern. De kommer också att behandla det beredskapspaket som kommissionen lade fram den 20 juli 2022 för att minska användningen av gas i EU under de kommande två vintrarna. Målet är att godkänna kommissionens förslag till vinterberedskapspaket för gas, som dock har delat medlemsländernas åsikter.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska minska sin gasförbrukning med 15 procent

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska minska sin gasförbrukning med 15 procent jämfört med gasförbrukningen 2017–2022. Finland har under de senaste tio åren till och med halverat gasförbrukningen på marknadsvillkor. Efter Rysslands invasion av Ukraina har vår gasförbrukning ytterligare minskat, vilket innebär att kommissionens minskningsmål inte medför något omedelbart behov av tilläggsåtgärder för Finland. Sedan maj har det inte levererats någon naturgas från Ryssland till Finland.

”Kommissionen har lyft fram Finlands åtgärder för att minska gasförbrukningen som ett positivt exempel. Vi har skött energiberedskapen på ett långsiktigt och klokt sätt, men fortfarande återstår arbete. Det är viktigt att EU nu förblir enat under Rysslands försök att utöva påtryckningar med hjälp av energi”, säger minister Lintilä.

Gassituationen är en av de största orsakerna till de stigande elpriserna i EU. Finland är inte lika beroende av gas som många andra EU-länder, eftersom gasens andel av den totala energiförbrukningen i Finland endast är cirka fem procent. Även ur Finlands synvinkel är det dock klokt att EU gemensamt förbereder sig inför vintern och fyller gaslagren. Om gas ersätts med andra bränslen och det redan under våren och sommaren vidtas åtgärder för att spara energi underlättas beredskapen inför vintern.

Finland understöder heltäckande beredskap på EU-nivå

Enligt kommissionen ska EU också utveckla informationsutbytet och marknadsbaserade åtgärder för att minska gasförbrukningen. EU-länderna bör sinsemellan utbyta goda erfarenheter när det gäller prioritering inom gasanvändningen och minskning av förbrukningen.

Finland ställer sig bakom att det på EU-nivå ordnas heltäckande beredskap för gasförsörjningsproblem. Det är emellertid viktigt att det tas hänsyn till medlemsstaternas sakkunskap om det egna landets situation. Åtgärderna för att minska gasförbrukningen är på medlemsstaternas ansvar, och kommissionens roll bör fokusera på samordning och övervakning.

Kommissionen föreslår också att det bildas en grupp som ska sköta gemensam upphandling av gas. Finland understöder möjligheter för medlemsstaterna att frivilligt genomföra gemensamma upphandlingar av gas. 

Mer information:
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 405
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171
Elina Johansson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 327.

Tillbaka till toppen