Hoppa till innehåll

Minister Tiilikainen: Bra förslag av Ollila om en gemensam energivision för Norden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2017 15.46
Pressmeddelande

Jorma Ollila överräckte sina förslag till utveckling av det nordiska energisamarbetet under de kommande 5-10 åren till Nordiska ministerrådet och till ordförandelandet Norges energiminister Terje Søviknes i Oslo den 20 juni 2017.

Rapporten innehåller 14 förslag till ökat energisamarbete. Ett första steg för att möta utmaningarna är enligt Ollila att ta fram en klar vision för det nordiska energisamarbetet.

− Jorma Ollilas rapport skapar utmärkt grund för utveckling av det nordiska energisamarbetet. Jag håller fullständigt med när det gäller målen. Skapandet av världens smartaste energisystem och övergången till grön ekonomi på ett kostnadseffektivt sätt förutsätter både omfattande samarbete och marknad, påpekar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

− Energisamarbetet bör ha tyngdpunkten på sådana områden där vi har gemensamma intressen också i EU.

− Genom forsknings- och innovationssamarbete på energiområdet kan ökad effektivitet och verkningsfullhet åstadkommas. Forskningsområden som är naturliga för de nordiska länderna är smarta elnät och smarta städer samt transporterna. Ministermötet för ren energi (CEM9) och mötet Mission Innovation (MI-3), vilka kommer att ordnas i maj 2018 som ett samarbete mellan de nordiska länderna och kommissionen, ger ett ypperligt tillfälle att presentera vårt gemensamma kunnande för en mer omfattande internationell publik, betonar Tiilikainen.

Enligt Tiilikainen är också Ollilas viktigaste tankar om elmarknaden förenliga med Finlands mål. Det är viktigt att marknaden utvecklas tillsammans med de baltiska länderna och hela EU.

− Mina egna erfarenheter stöder också det förslag som presenteras i rapporten att Nordiska ministerrådets operativa arbete ska länkas starkt till EU-beredningen och -påverkan, betonar Tiilikainen.

Nordiska ministerrådet uppdrog i januari 2016 åt Jorma Ollila att göra en strategisk utredning av energisamarbetet i Norden. Analysen utgör också ett led i det reformarbete som syftar bl.a. till effektivisering av arbetet i ministerrådet.

Näringsminister Olli Rehn konstaterade då att exempelvis EU:s planer på en energiunion innebär nya möjligheter och utmaningar för det nordiska energisamarbetet. Rehn bedömde också att Ollila var det bästa valet som utredningsman i en för Finland viktig fråga.

Mer information på webben:
Jorma Ollilas rapport: ”Nordiskt energisamarbete: Starkt i dag – starkare i morgon”
Nordiska ministerrådets pressmeddelande om överlämnandet av rapporten i Oslo 20.6.2017

Ytterligare upplysningar:
Jyrki Peisa, bostads-, energi- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Riku Huttunen, överdirektör, ANM, tfn 050 431 6518
Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn 050 331 5309

Tillbaka till toppen