Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rapport föreslår ändringar i arbetskraftsservicen för de svårast sysselsatta

Arbets- och näringsministeriet
18.1.2016 13.28
Pressmeddelande
Arbetskraftsservicen för de svårast sysselsatta bör utvecklas och det bör skapas klarhet i vem som ansvarar för att ordna servicen. Försök där ansvaret för att ordna servicen överförs från staten till kommuner kan göras i några regioner. Detta föreslår beredningsgruppen som utredde frågan. Beredningsgruppen lämnade den 18 januari 2016 sin rapport till projektets ledningsgrupp, som leds av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Minister Lindström är nöjd med beredningsgruppens arbete.

- Regeringen fastställer riktlinjer för ett eventuellt försök senare. Frågan är också förknippad med regionförvaltningsreformen, som regeringen fastställer riktlinjer för före utgången av januari 2016. Om regeringen beslutar att de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna överförs till självstyrelseområdena, påverkar det också genomförandet av ett eventuellt försök, säger minister Lindström.

Med svårast sysselsatta avses personer som har fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet under minst 200 dagar. Dessutom hör till gruppen sådana personer som fått arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet färre än 200 dagar som före arbetsmarknadsstödet fått arbetslöshetsdagpenning under maximitiden.

Försöket förbättrar servicen

Enligt beredningsgruppen ger försöket en möjlighet att bedöma effekterna av en överföring av ansvaret för att ordna service. Utifrån effekterna av försöket kan man bedöma om ansvaret för att ordna arbetskraftsservice för de svårast sysselsatta ska överföras till kommunerna i hela Finland. Försöket genomförs i 4-5 regioner som tillsammans utgörs av högst 30 olika stora kommuner på olika håll i Finland. Avsikten är att försöket genomförs 2017-2019. Försöksregionerna ordnar alla arbetskrafts- och företagstjänster för de svårast sysselsatta och sköter de uppgifter som hänför sig till utkomstskyddet för arbetslösa.

Genom försöket bemöts servicebehoven hos de svårast sysselsatta bättre än i nuläget. Försöket ger kommunerna en möjlighet att utveckla tjänsterna och att förenkla servicesystemet. För närvarande upplever en del kommuner att arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna i fråga om främjandet av sysselsättningen är oklar. I nuläget ordnar staten arbetskrafts- och företagstjänsterna och kommunerna de sysselsättningsfrämjande social- och hälsovårdstjänsterna. Dessutom producerar kommunerna självmant sysselsättningstjänster.

Utöver arbets- och näringsministeriet medverkade i beredningen företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finlands Kommunförbund samt kommunerna och arbets- och näringsbyråerna. Utredningen har samband med regeringens spetsprojekt om en reform av arbetskraftsförvaltningen.

Utredningen finns tillgänglig som bilaga till meddelandet på arbets- och näringsministeriets webbplats. I utredningen ingår Kommunförbundets avvikande mening.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Päivi Kerminen, ANM, tfn 050 396 0141 (ordförande för beredningsgruppen)
Tillbaka till toppen