Blogg

Bloggar (Blogg)

Åtgärderna inom den ekonomiska politiken måste övervägas omsorgsfullt

Tuula Haatainen Publiceringsdatum 13.5.2020 9.30 Blogg

Minister Tuula HaatainenI dag offentliggjordes en rapport om Finlands ekonomiska strategi för hur man ska klara av coronakrisen. Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp under ledning av professor Vesa Vihriälä. Ett gediget expertinlägg kommer i ett viktigt skede när regeringen dryftar en ny stimulans av den ekonomiska politiken.

Ett tryggt och gradvist öppnande av samhället är den bästa medicinen för att ekonomin ska komma igång. För att möjliggöra detta håller regeringen på att i snabb takt och i samarbete med privat sektor bygga upp inhemsk produktion i fråga om skyddsutrustning och öka testning.

I vilket fall som helst är det klart att det tar lång tid för ekonomin att återhämta sig, och detta måste stödjas kraftfullt genom regeringens åtgärder. Vihriäläs rapport ger gott underlag för detta arbete genom att lyfta fram till exempel snabbt igångsättande av infraprojekt som ökar produktiviteten och ökade FoU-satsningar. Förlängningen av läroplikten är ett exempel på en viktig reform som ökar befolkningens utbildningsnivå  och därmed tillväxtpotentialen på lång sikt.

Särskilt ökningen av långtidsarbetslösheten ska nu bekämpas med kraft och målmedvetet.

I ett senare skede när ökningen i den internationella efterfrågan återställs, behövs även nya åtgärder för att stärka de offentliga finanserna och sköta hållbarhetsunderskottet. Även om det lönar sig att dela upp besluten om åtgärder på det sätt som konjunkturpolitiken förutsätter, uppdaterar regeringen under sommaren sin plan om hur målen för återhämtning, stärkandet av de offentliga finanserna och skötseln av sysselsättningen anpassas så att de är i enlighet med den nya lägesinformationen.

Särskilt ökningen av långtidsarbetslösheten ska nu bekämpas med kraft och målmedvetet: om vi lyckas med detta, klarar vi oss också bättre i fråga om flera andra av regeringens centrala mål.

Själv anser jag det viktigt att man i alla faser av krishanteringen kommer ihåg att beakta kraven på social hållbarhet och ett enhetligt samhälle. Coronachocken gäller oss alla, på ett eller annat sätt. Man ska ta hand om sina medmänniskor, och de svagaste i samhället får inte heller nu lämnas vind för våg. Jag och ministrarna Kiuru, Pekonen och Blomqvist tillsatte en grupp under ledning av ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen med uppgiften att lägga fram förslag som i fortsättningen tydligare lyfter fram krav på jämställdhet och social rättvisa i regeringens fortsatta arbete.

Tuula Haatainen

Kommentera

Ange din kommentar här.