Uutiskirjeet

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiseen, viikottaiseen uutiskirjeeseen kootaan tärkeimmät tiedotteet, tulevan viikon tapahtumat ja muut uutiset. Uutiskirje ilmestyy pääsääntöisesti perjantaisin. 

TEM:n muita uutiskirjeitä ovat mm.: 
Terveysalan kasvustrategian uutiskirjeMatkailun uutiskirjeToimialapalvelun uutiskirje sekä Aluekehittämisen uutiskirje

Alla TEM:n yhteisen uutiskirjeen tilauslinkki.

                             Tilaa TEM:n viikottainen uutiskirje

Uutiskirjeet ja viikottaiset pääuutiset

 

Uutiskirje 3.12.2021

 • Energian alkuperätakuulla voi varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa
 • Ministerityöryhmä linjasi kunnille siirtyvien palvelujen rahoituksesta ja valtion tehtävistä
 • EU:n energiaministerit jatkoivat keskusteluja 55-valmiuspaketin energia-aloitteista sekä korkeista energian hinnoista
 • Selvitys: Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää kestäviä investointeja ja rakenteellisia muutoksia
 • Digitoimisto luotsaa Suomen digitaalisen kompassin laatimista yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 • Tarkennukset työaikalakiin voimaan 1.1.2022 
 • Ilmastonmuutos haastaa työmarkkinoita – ratkaisun avaimet löytyvät jatkuvasta oppimisesta
 • Tilintarkastuslautakunta asetettiin vuosille 2022–2024
 • Asevelvollisuuskomitea esittää kutsuntapäivää myös naisille 
 • Työpoliittinen aikakauskirja 4/2021 julki

Uutiskirje 26.11.2021

 • Digitaaliset TE-palvelut uudistuvat – palvelut paranevat ja työnvälitys tehostuu
 •  Työttömiä työnhakijoita lokakuussa 259 000
 • Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta 
 • Seminaari: Vähähiilisyyden tiekarttojen toimeenpano edistynyt ripeästi
 • Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset - koronakriisi ei tuo muutoksia liiketoimintaan
 • Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi lausunnolle
 • Digijättien sääntely, internetin käyttäjien turvallisuus sekä tutkimus-, innovaatio- ja avaruusasiat kilpailukykyneuvoston agendalla
 • Pohjoismaiden työministerit ja ILOn pääjohtaja keskustelivat Helsingissä alustataloudesta ja henkisestä hyvinvoinnista työelämässä
 • Kolumni: Kohti tasapuolisempaa digitaalista toimintaympäristöä 
 • Kolumni: Yhteinen matka kohti tulevaisuuden TE-palveluita
 •  Uusi palvelu tarjoaa nuorille ja maahanmuuttaneille tietoa työelämästä

Uutiskirje 19.11.2021

 • Komissio jatkaa valtiontukisääntöjen korona-ajan joustoja 30.6.2022 asti sekä laajentaa niiden käyttöä
 • Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista – lakimuutokset voimaan tammikuussa 2022
 • Hallitus ehdottaa täydennyksiä vuoden 2022 talousarvioesitykseen
 • Nesteelle tukea vetytuotannon hankkeeseen EU:n innovaatiorahastosta
 • Ulkomaisten yritysten verovelvollisuuden selvittäminen helpottuu lakimuutoksen avulla
 • Suomi jälleen EU:n digivertailun kärkisijoille
 • Biotalousstrategian päivitys lausunnolla
 • Joensuun Draft Program -yrittäjyysohjelma sai erikoismaininnan eurooppalaisen yrittäjyyden edistämisessä
 • Webinaari EU:n Innovaatiorahastosta 24.11.2021 – jaossa yli miljardi euroa
 • Kuntakokeilut ovat tilaisuus oppia yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä
 • Yhteisötalous, yhteiskunnalliset yritykset, välityömarkkinat ja osatyökykyisten työllistyminen – kokemuksia ja esimerkkejä Pohjoismaista 9.12.2021

Uutiskirje 12.11.2021

 • Työmarkkinaennuste: Työllisyys nousee yli koronakriisiä edeltävän tason tänä vuonna – työttömyys laskee sen alle vasta vuonna 2023
 •  Ministerit Lintilä ja Saarikko keskustelevat komissaari McGuinnessin kanssa EU:n kestävän rahoituksen kriteereistä
 •  Kaivoslakiuudistus: hallituksen esitys siirtyy ensi vuoden alkuun
 • TEM käynnistää alakohtaisten tiekarttojen valmistelun, jotta työvoiman saatavuus voidaan varmistaa kaikkialla Suomessa
 •  Interreg Baltic Sea Region -ohjelma edistää hyvinvointia Itämeren alueella
 •  Arviointi: Suomen takausohjelma parantanut pk-yritysten rahoituksen saatavuutta
 • Lakiluonnos sähkömarkkinalain muuttamisesta lausunnolla 8.12. asti
 • Blogi: Kaupunkien kehittämisessä elinvoiman rooli kasvaa ja kumppanuus valtion kanssa vahvistuu
 • Blogi: Suomi mukana kilpailupolitiikan puolustajien esiinmarssilla
 • Blogi: Työttömien monialaisista palveluista pitää huolehtia rakenteellisten uudistusten valmistelussa

Uutiskirje 5.11.2021

 • Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää huoltovarmuusselonteon valmistelun
 • Elinkeinoministeri edisti meriteollisuusyritysten kanssa vientiä Alankomaissa ja keskusteli teollisuuspolitiikasta Tanskassa
 • TEM rahoittaa tutkimushanketta, joka selvittää miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia
 • Työryhmä valmistelee oleskeluvan saaneiden, ilman huoltajaa tulleiden nuorten palveluiden uudistamista
 • Suomi mukana Glasgow’n metsäjulistuksessa
 • Blogi: Yksilölliset TE-palvelut edistävät osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä

Uutiskirje 29.10.2021

 • Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille uusi kustannustukikierros
 •  Työttömiä työnhakijoita syyskuussa 265 300
 • Haatainen ja Lintilä keskustelevat komission johtavan varapuheenjohtaja Vestagerin kanssa EU:n kilpailukyvystä
 •  EU-maiden digiryhmittymän ministerit keskustelivat Luxemburgissa digitaalisesta ja vihreästä siirtymästä
 •  Ministeriryhmä linjasi Suomen digikompassista – tavoitteena olla EU-maille suunnannäyttäjä
 • Vaatteiden ja kenkien materiaalimerkintöjen lainsäädäntö vastaamaan EU-säännöksiä
 •  OECD: hiilivoimaloiden rahoittaminen vientiluotoilla kielletään ripeästi
 • Jäsenvaihdoksia alueiden komitean Suomen valtuuskuntaan

Uutiskirje 22.10.2021

 • Suomeen perustetaan valtionyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä
 •  Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia
 • Blogi:Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma tuo monipuolisia mahdollisuuksia kehittää työllisyyttä ja elinkeinoja
 • Talous ja työllisyys ovat vahvassa kasvussa, mutta työvoiman saatavuus himmentää alueellisia kehitysnäkymiä
 • Fingridille lupa siirtolinjan rakentamiseen Suomen ja Ruotsin välille
 • Hallitus esittää muutoksia tehoreservilakiin
 • Lait sähkökaupan datahubin käyttöönotosta voimaan 27.10.
 • Työministeri Haatainen tutustui Ruotsissa osatyökykyisiä työllistävän Samhall-yhtiön toimintaan
 • Jatkoaikaa kiertotalouden investointiavustusten hakuun 16.11. saakka 
 • Pienyritysten tilintarkastukseen ei esitetä lakimuutoksia
 • Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen 
 • Uutiskirje 14.10.2021
 • Lakiluonnos lausunnoille: Kustannustuesta uusi hakukierros, suunnattu ennen kaikkea majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille
 • TEM mukana demokratiatunnustuksen saaneessa monikielisen koronaviestinnän ryhmässä
 • Lintilä mukana EU-valtioiden ministereiden yhteiskirjoituksessa: Eurooppa tarvitsee ydinvoimaa
 • Suomi ja Flanderi sopivat uusiutuvan energian tilastollisista siirroista
 • Yritykset, elinkeinoelämä ja EU – Ministeri Lintilä kutsuu suomalaiset keskustelemaan unionin tulevaisuudesta
 • Talent Boost Summit nostaa esiin monimuotoisuuden merkityksen Suomen ja yritysten menestykselle
 • Blogi: Ohjaamot uudistusten äärellä 
 • Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu – sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä
 • A/M-podcast siirtymässä uuteen ulottuvuuteen

Uutiskirje 8.10.2021

 • Yksilölliset palvelut tukevat työnhakua pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa
 • Kiertotaloushankkeisiin miljoona euroa – tavoitteena uudet innovaatiot ja eri alojen yhteistyö
 • Matkailuyritysten suhdanneodotukset selkeästi vuoden takaista paremmat
 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus aloittaa toimintansa
 • Työn ja osaamisen liitto vahvistuu – Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto aloittaa työnsä
 • Kuntakokeilulain voimassaolon jatko lausuntokierroksella
 • Yrittäjien väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen jatkuu
 • Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puuttuminen vaatii hyvää yhteistyötä eri viranomaisilta
 • Työryhmä etsii keinoja ehkäistä väärinkäytöksiä ulkomaisten työntekijöiden majoitusoloissa 
 • Komission ohjeet auttavat yrityksiä tunnistamaan ja torjumaan pakkotyötä
 • Kemikaaliturvallisuuslakiin tulossa valitusoikeus yhdistyksille, säätiöille ja kunnille 
 • Sosiaali- ja terveysalan sidosyksiköiden ulosmyynti voi jatkua nykyisillä reunaehdoilla vuoden 2022 loppuun 
 • Blogi: Uusia työpaikkoja syntyi myös vuonna 2020
 • Työpoliittinen aikakauskirja 3/2021 ilmestynyt

Uutiskirje 1.10.2021

 • Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 talousarvio: Tavoitteena kestävän kasvun vauhdittaminen työllisyyden ja investointien kautta
 •  EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako tehty – työryhmä miettimään tavoitteita aluekehityserojen tasaamiseksi
 • Uusi yhteistoimintalaki lisää työnantajan ja henkilöstön vuoropuhelua
 • Kokeilu kannustaa yksinyrittäjiä palkkaamaan ensimmäisen työntekijän
 • Elinkeinoministeri korostaa suomalaisyritysten kiertotalous- ja energiaosaamista Dubain maailmannäyttelyssä
 • Kohtaantoon liittyvät haasteet esillä syksyn TEM-analyyseissa ja Ammattibarometrissa
 • EU:n kilpailukykyministerit keskustelivat 55-valmiuspaketista ja sisämarkkinoiden kehittämisestä
 • Ministerityöryhmä linjasi: Kunnille siirtyy pääosa henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista
 • Selvitys: Ihmiskauppaa koskevaa erityissäännöstä käytetään harvoin perusteena uhrin oleskeluluvalle
 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajana aloittaa Kirsi Heinivirta
 • Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajaksi 5 hakijaa
 • Teollisen yhteistyön toimikunta asetettu kaudelle 2021–2024
 • Hallitus esittää tarkennuksia työaikalakiin
 • Yhteistyöryhmä koordinoimaan valtioneuvoston huoltovarmuustoiminnan kehittämistä

Uutiskirje 24.9.2021

Uutiskirje 10.9.2021

 • Hallituksen talousarvioesitys rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua
 • Hallituksen tiekartta kokoaa toimet koulutus- ja työperustaisen maahanmuuton lisäämiseksi
 • Hallituksen esitys: Yrittäjien väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen jatkuu marraskuun loppuun
 • Arvio: matkailun kulutus jää tänä vuonna yhä 30-40 prosenttia pandemiaa edeltäneen tason alapuolelle
 • Uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan marraskuussa
 • Fortum toimitti ministeriöön YVA-selostuksen Loviisan voimalaitoksen jatkosta
 • Osatyökykyisille suunnattujen TE-palvelujen kehittäminen etenee yhteistyössä järjestöjen kanssa
 • Osaamisen tunnistamiseen kehitetään ja kokeillaan uusia välineitä
 • Katsaus: Neljän prosentin t&k-kasvun saavuttaminen vaatisi puolen miljardin lisäinvestointeja joka vuosi
 • Kestävää kaivosteollisuutta ja kiertotalousratkaisuja kehittävän GTK Mintecin laboratorio ja toimistotilat uudistetaan Outokummussa
 • Your Europe -verkkopalvelu on väylä EU:n sisämarkkinoille
 • Blogi: Osaaminen näkyviin – portfolion avulla?

Uutiskirje 3.9.2021

 • TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana – ministerityöryhmä linjasi valmistelun periaatteista
 • Yritykset palanneet lähes pandemiaa edeltävään tilanteeseen, mutta epävarmuus kalvaa edelleen
 • Valtionavustus kannustaa palkkaamaan lisää asiantuntijoita Ohjaamoihin
 • Alueellinen kokeilu joustavoittaa työvoiman saatavuusharkintaa
 • Pyhäsalmen pumppuvoimalaitoshankkeelle tulossa uusiutuvan energian investointitukea 26,3 miljoonaa euroa
 • Ministeri Lintilä ohjastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston elinkeino-, alue- ja energiaministereiden kokoukset 16.–17.9.2021
 • Lakiesitys sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta
 • Blogi: Yrittäjyydestä työpaikkoja, elinvoimaa ja kasvua kuntiin
 • Suomi ja Belgia ovat allekirjoittaneet sopimuksen uusiutuvan energian tilastollisista siirroista
 • Sami Kivivasara lainsäädäntöjohtajaksi työ- ja elinkeinoministeriöön
 • Valtion ydinjätehuoltorahastolle toimitusjohtaja ja uusi johtokunta
 • Matkailufoorumi käynnistää toimintansa

Uutiskirje 27.8.2021

 • Työttömiä työnhakijoita heinäkuussa 322 600
 • Ministeri Lintilä kuuli toimialojen näkemyksiä EU:n ilmastopaketista
 • Kolumni: EU:n ilmastopaketissa riittää pureskeltavaa
 • Uutta tukea pk-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin
 • Business Finland on avannut lisää Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushakuja
 • Kansallinen vaikuttavuusseminaari tulossa tammikuussa

Uutiskirje 20.8.2021

 • Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2022 talousarvioehdotus: Tavoitteena kestävän kasvun vauhdittaminen
 •  TEM-analyysi työvoiman hankinnasta vuonna 2020: Eniten rekrytointiongelmia sosiaali- ja terveysaloilla
 • Kohtaanto-ongelma, työvoimapula, osaaminen – mistä työllisyyskysymyksissä tällä hetkellä keskustellaan?
 •  Kustannustuen neljäs hakukierros käynnistyi
 • Kaivoslain uudistus: uusi kuulemistilaisuus ja lakiluonnos lausuntokierrokselle
 • Asetus: sähköntoimitusten selvityksessä kohti varttimittausta 
 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtajaksi 34 hakijaa
 • Mikko Vähä-Sipilä nimitetty TEM:n hallinnoimien EU:n elpymis- ja palautumistukivälinetoimien johtajaksi
 • Iiris Niinikoski ja Piritta Jokelainen työministerin erityisavustajiksi
 • Mikä on työneuvosto ja mitä se tekee?

Uutiskirje 2.7.2021

 • Kustannustuesta uusi hakukierros, nyt myös suurille yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta
 • Yhteiskunnallisille yrityksille lisää osaamista ja neuvontaa – rahoitushaku osaamiskeskuksen perustamiseksi käynnistyy
 • Selvitys: kaivannaisjätteiden hyödyntämiseen löytyy tahto ja sosiaalinen tilaus
 •  Sektori-integraatiotyöryhmän loppuraportti luovutettiin ministeri Lintilälle
 •  Biokaasu ja sähköpolttoaineet sisällytetään liikennepolttoaineiden kansalliseen jakeluvelvoitteeseen
 •  Digitaalisten TE-palvelujen uudistus parantaa asiakkaiden palveluja ja edistää työllisyyttä – lakiluonnos lausunnoille
 •  Hallitus myönsi Kemi-Tornion rakennemuutostilanteen hoitoon 2 miljoonaa euroa – kokonaisrahoitus 12,75 miljoonaa
 • Liikennealan kestävän kasvun ohjelma edistämään innovaatioita ja kansainvälistymistä
 • 307 suomalaista haki astronautiksi
 • Selvitys arvioi keinoja parantaa biokaasuhankkeiden rahoituskelpoisuutta
 • Lakiluonnos energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuesta lausunnolle
 • Alueiden verkostoyhteistyötä edistävät hankkeet valittu
 • Uusi huoltovarmuusneuvosto kaudelle 2021–2024 asetettu
 •  Työllisyyden kuntakokeilujen toukokuun tilastokatsaus

Uutiskirje 24.6.2021

 • Työttömiä työnhakijoita toukokuussa 301 200
 •  Uudistuvan teollisuuden strategia:
 • Suomen tarjottava teollisuudelle kilpailukykyinen ja ennustettava toimintaympäristö
 •  Business Finlandin arviointi on valmistunut
 •  Suomeen luodaan uusi osatyökykyisiä työllistävä yhtiö – lakiesitys lausuntokierrokselle
 • Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen jäämistä helpotetaan – lakiesitys lausuntokierrokselle
 • Suomi ja Belgia sopivat uusiutuvan energian tilastollisista siirroista
 •  Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa kotimaisen rokotekehityksen rahoittamista – Rokotetuotannon aloittamisesta selvityshanke
 •  Hallitus myönsi 4,2 miljoonaa euroa yritystukirahoitusta Kemi-Tornion äkillisen rakennemuutostilanteen tueksi
 •  Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2021 loppuun asti
 • Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumiseen liittyvien käsitteiden käyttöä
 •  Tutkimus: Suomi jäänyt tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa kauas kilpailijamaista – osaajapula jarruttaa t&k-investointeja
 • Toimialaraportti: kaivostoiminta jatkuu vakaana, raaka-aineiden hintaheilahtelut suuria
 • Kaivoslakityöryhmä keskusteli hallituksen lakiesityksestä ja kuuli intressivertailuselvityksen tilannekatsauksen
 • Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi jatkoa suurten yritysten koronatuelle
 • Arviointi Tukesin toiminnasta käynnistyy

Uutiskirje 18.6.2021

 • Kotoutumisen selonteko esittää laajan ohjelman nopeuttamaan kotoutumista 
 • Valtioneuvosto kannattaa puuttumista ulkomaisiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua EU:ssa – sääntöjen tulee kuitenkin olla selkeitä
 • Hallitus tukee Kemiä äkillisessä rakennemuutostilanteessa
 • Alkuperätakuulain voimaantulo viivästyy – eduskuntakäsittely jatkuu syksyllä
 • Raportti: patoutunut kysyntä vauhdittaa matkailun elpymistä, kunhan matkustusrajoituksia puretaan
 • Selvitys esittää muutoksia nykyiseen malminetsinnän varausjärjestelmään
 • Biotalouden arvonlisä halutaan kaksinkertaistaa – kansalaiskysely strategian suunnanmuutoksesta avattu
 • Alkuperätakuulain voimaantulo viivästyy – eduskuntakäsittely jatkuu syksyllä
 • Ulkomaalaislain uudistukset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat uhrin asemaa 
 • Tuore esite ja neuvontapalvelu ehkäisevät kausityöläisten ja muiden Suomeen töihin tulevien hyväksikäyttöä
 • Valtioneuvosto myönsi luvan FiR 1 -tutkimusreaktorin purkamiseen
 • Työministeri Haatainen ILOn työkonferenssissa: Työmarkkinoiden epätasa-arvoistuminen on estettävä yhteistyöllä
 • Selvitys: Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tiivis vuorovaikutus kasvavan talouden avainedellytys, rahoitus yrityksiltä yliopistoihin romahtanut
 • Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailun Suomen ehdokkaat valittu
 • Työttömyysturvapoikkeuksia jatketaan 30.9.2021 asti 
 • Uusi hanke edistää yritysten taloushallinnon digitalisoitumista
 • Kilpailulain noudattamisen valvonta tehostuu – muutokset voimaan 24. kesäkuuta
 • Rahoitushaku osaavan työvoiman saamiseksi seutukaupunkeihin on käynnistynyt 
 • Miksi korruptiota kannattaa torjua, myös Suomessa?

Uutiskirje 11.6.2021

 • Työnhakijalle lisää yksilöllistä tukea – esitysluonnos pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lausuntokierrokselle
 • Business Finland avaa vetyhankkeiden haun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa
 • Tutkijaryhmä ehdottaa muutoksia työttömyysturvaan ja työvoimapolitiikkaan
 • Matkanjärjestäjille helpotusta vuoden 2020 valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta
 • Ylijohtaja Huttunen NNF2021-avauksessa: kehittyvä ydinvoima edellyttää myös kansainvälisen sääntely-yhteistyön tiivistämistä
 • Energiaministerit Luxemburgissa – neuvosto keskustelee Euroopan energiaverkoista, vetystrategiasta ja rakennusten perusparannuksista
 • Kimmo Peltonen jatkaa Tukesin pääjohtajana
 • Kustannustuen haku päättyy 23.6., pienten yritysten sulkemiskorvauksen haku avoinna
 • Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastosta tukea Finnairilta irtisanottujen työllistymistä edistäviin palveluihin
 • Tuontipolttoaineiden huoltovarmuutta uudistetaan – laki- ja asetusluonnos lausunnolle
 • Yritysvastuusääntely etenee
 • Yrittäjän talousapuneuvonnan palveluvalikoima laajenee
 • Työpoliittisen aikakauskirjan aiheina muun muassa rekrytointisyrjintä ja työvoiman saatavuusongelmien kehitys
 • Työllisyyden kuntakokeilujen huhtikuun tilastokatsaus

Uutiskirje 4.6.2021

 • Työmarkkinaennuste: Työllisyysaste ohittaa koronakriisiä edeltävän tason 2022, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu
 • Työolobarometri 2020: Korona-aika vaikutti myönteisesti työkykyyn niillä, joille etätyö oli mahdollista
 • Lakiesitys eduskuntaan: Kustannustuesta uusi hakukierros, nyt myös suurille yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta
 • Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asema paranee
 • Lintilä Seinäjoen datakeskuksesta: alueellinen elinvoima houkuttelee myös kansainvälisiä investointeja
 •  Arvio: Osaamiskeskus KEINO tuo onnistuneesti alan keskeisiä toimijoita sekä osaamista yhteen
 •  Suomen osallistumista Euroopan avaruusjärjestön miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmaan selvitetään
 •  Maailman johtavat taloudet kartoittivat CEM/MI-kokouksissa puhtaan energian teknologioita ja niiden käyttöönottoa 2020-luvulla
 • Ilona Lundström jatkaa osastopäällikkönä
 • Mikko Heinikoski työministeri Haataisen erityisavustajaksi
 • Pohjoismaiden työministerit keskustelivat työn ja hyvinvointimallin tulevaisuudesta
 • Suomen ensimmäinen yhteiskunnallisten yritysten strategia on julkaistu
 • Hankintalain kehittämistyö etenee

Uutiskirje 28.5.2021

 • Elinkeinoministeri Lintilä: Lisätalousarvion panostukset elinkeinopolitiikkaan tukevat yritysten nousua koronakriisistä
 • Yrityksille suunnattuja Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushakuja käynnistetään syksyllä
 • Huoltovarmuuskeskuksen arviointi on valmistunut
 • Tapahtumatakuun haku alkaa 1.6. – tavoitteena pienentää järjestäjien taloudellista riskiä
 • Työttömiä työnhakijoita huhtikuussa 318 400
 •  Hallitus ehdottaa mittavaa tukipakettia lapsille ja nuorille koronahaittojen lievittämiseen
 • Ministeri Lintilä keskusteli Kiinan kauppaministerin kanssa maiden yhteistyöstä ja kaupan elpymisestä koronapandemian jälkeen
 • Tekoälyn harmonisoitu sääntely etenee 
 • Seurantaryhmä: Ilmailualan kestävän kasvun tueksi on käynnissä paljon toimia
 • Haataiselle 2 000 päivää ministerinä
 • Kilpailukykyneuvostossa esillä EU:n teollisuusstrategia ja verkkoalustojen sääntely, eurooppalainen tutkimusalue ja avaruus
 • A/M-podcast: Aktivisti haastaa ekonomistin

Uutiskirje 21.5.2021

 • Lakiluonnos lausunnoille: Kustannustuesta uusi hakukierros, myös suurille yrityksille valmisteilla korvaus asiakastilojen sulkemisesta
 • OECD:n raportti: Suomi jäämässä jälkeen ulkomaisten investointien hankinnassa – lisäpanostuksia tarvitaan
 • Selvitys: Kiintiöpakolaisten yhteisölähtöinen kotouttaminen voisi täydentää viranomaisten toimia
 • TVO toimitti ministeriöön YVA-selostuksen hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitushankkeestaan – lausuntoaika 1.6.–31.7. 
 • Jukka Ihanuksesta valtiosihteeri
 • Katsaus: Rekrytointisyrjinnän vastaiset keinot eivät toimi – tarvitaan lisää tutkimusta vaikuttavista keinoista
 • Kestävään kehitykseen tulee suunnata lisää rahoitusta 
 • Blogi: Työllisyyden parantamiseksi on purettava koulutukseen ja terveyteen liittyviä esteitä 
 • Puhetta turpeesta – mitä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston avulla voidaan tehdä? 
 • Naiset ja energia -kuvakisa ratkennut
 • Kiinnostaako työskentely ministeriössä?

Uutiskirje 12.5.2021

 • Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa syyskuun loppuun
 • Alueellisissa kehitysnäkymissä varovaista positiivisuutta
 • Palkkaturvan enimmäismäärään on tulossa korotus
 • Lakiesitys: alkuperätakuilla asiakkaalle paremmat mahdollisuudet varmistaa, että ostettu energia on uusiutuvaa
 • Kaivoslain varaukset esillä kaivoslakityöryhmän kokouksessa
 • Lisää joustavuutta maahanmuuttajien koulutus- ja työpoluille
 • Lakimuutokset lausuntokierrokselle – EU:n jäsenvaltiot lisäävät tiedonvaihtoa yritysrekistereistä
 • Suomen valtuuskunta valittu ILOn työkonferenssiin

Uutiskirje 7.5.2021

 • Lakiesitys eduskuntaan: Tapahtumatakuu pienentää järjestäjien taloudellista riskiä
 • Työttömiä työnhakijoita maaliskuussa 331 500 
 • Yhteiskunnallisten yritysten tueksi perustetaan osaamiskeskus – tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistämistä
 • Suomen Malmijalostus valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen
 • Komissio päivitti EU:n teollisuusstrategiaa – Suomi tukee strategian tavoitteita digitalisaation ja vihreän siirtymän vauhdittamisesta
 •  Suomi nimetty mukaan YK:n korkean tason energiadialogin valmisteluun
 • Uusi asetus Euroopan globalisaatiorahastosta – hakukriteerejä lievennetään
 •  Suomen tekoälykurssi käytössä ympäri Eurooppaa – suuri panostus eurooppalaisten digitaitoihin
 • Työllisyyden kuntakokeilujen tilastotietoja voi seurata tietoportaalista
 • AM-podcast: Yrittäjä, koko kansan lemmikki

Uutiskirje 30.4.2021

 • Työministeri Haatainen: Puoliväliriihen päätökset osatyökyisten Välittäjästä, TE-palvelujen siirrosta kunnille sekä työperäisestä maahanmuutosta tukevat työllisyyden kasvua
 • Elinkeinoministeri Lintilä: Puoliväliriihen päätökset uudistuvan teollisuuden ja investointien tueksi kannattelevat Suomea koronan jälkeen
 • Puoliväliriihen toimenpiteet vastaavat turvealan murrokseen
 • Työttömyysturvapoikkeuksille esitetään jatkoa 30.9.2021 asti
 • Valtioneuvosto päätti REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta – rahoituksen myöntäminen alueilla voi alkaa
 • Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hyödyt miljardiluokkaa – kunnat voivat ilmoittautua mukaan 30.6. mennessä
 • Työministeri Tuula Haatainen vieraili Kemissä
 • Raportti: Yritysten digitalisaatio tukemaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita
 • Digitalisaatio Akatemia on vahvistanut yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä
 • Jari Mutanen Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtajaksi
 • Haemme kotimaanmatkailun kehittämistyöpajojen tekijää
 • Maahanmuuton lupapalveluita kehitetään sujuvammiksi

Uutiskirje 23.4.2021

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea – tietyille toimialoille tukea ilman lisäperusteluja

 • Tutkimukset: Suomen koronatukipaketti on pieni kansainvälisessä vertailussa – kustannustukea olisi tarvittu heti kriisin alussa
 • Hallitus linjasi tukipaketista kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan ja tapahtuma-alalle
 • Ravitsemisliikkeiden rajoituksia muutettiin useilla alueilla
 • Akkuklusterin rakentuminen Suomeen jatkuu uusin investoinnein
 • Kimmo Tiilikainen Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajaksi
 • Hallitus esittää lakimuutosta, jolla työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen voitaisiin keskittää
 • Blogi: Raha ei yksin riitä – johdonmukainen sääntely on avain EU:n ilmastotavoitteisiin
 • Toimialaraportti: Puurakentaminen voi tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista
 • A/M-podcast: Kunta ostaa, mitä maksaa?

Uutiskirje 16.4.2021

 • Ravintolat voivat olla auki asiakkaille rajoituksin koko maassa maanantaista 19.4. alkaen
 • Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat yrityksille huhti-toukokuussa
 • Paikallisen sopimisen alatyöryhmä: Ei edellytyksiä yhteisiin esityksiin, mutta keskustelu jatkuu
 • Rahoitushaku kiertotaloushankkeille avattu – tavoitteena luoda uutta liiketoimintaa sekä tukea koronan jälkeistä talouden elpymistä
 • Elina Pylkkänen nimitetty alivaltiosihteeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön
 • Maanomistajien asema esillä kaivoslain uudistamisen työryhmässä
 • Vuosi takana joustavampia EU:n valtiontukisääntöjä – vääristyikö kilpailu sisämarkkinoilla?
 • Team Finland -verkoston vaikuttavuutta selvitetään
 • A/M-podcast: Kunta ostaa, mitä maksaa?
 • Naiset ja energia -valokuvauskisa jatkuu 26.4. saakka!

Uutiskirje 9.4.2021

 • Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti suuressa osassa maata – sulku päättyy Kittilässä ja Pohjois-Pohjanmaalla
 • Lakiesitys biokaasun ja sähköpolttoaineiden lisäämisestä jakeluvelvoitteeseen eduskunnan käsittelyyn
 • Kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja työnantajan hallinnollinen taakka kevenee
 • Lakiesitys valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028
 • Hallitus esittää aluekehittämislakien uudistamista vastaamaan kansallisia ja EU:n tulevan ohjelmakauden tavoitteita
 • Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle
 • Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta ja tavoiteaikataulusta julkaistu, lausunto- ja kommenttikierros alkaa
 • Tuore opas helpottaa kansainvälisiä rekrytointeja
 • Avaruustoiminnan arkihyödyt yhteiskunnalle tutkitaan
 • Avaruustoiminnan arkihyödyt yhteiskunnalle tutkitaan
 • Ilmastorahaston ensimmäinen rahoituskohde Solar Foods

Uutiskirje 1.4.2021

 • Lakiesitys lausuntokierrokselle: Yleisötapahtumien järjestäjille uusi tuki
 • Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti lähes koko maassa vakavan tautitilanteen vuoksi
 • Työttömiä työnhakijoita helmikuussa 327 100
 • Työryhmältä ehdotuksia turveyrittäjien tilanteen helpottamiseksi – ehdotuksia myös turpeen roolista huoltovarmuudessa siirtymäkaudella
 • Parannuksia ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asemaan
 • Hallitus esittää kuntakokeilulakiin lisäyksiä
 • Suomi mukana Glasgow´n ilmastokokousta pohjustavassa IEA-COP26 Net Zero -energiahuippukokouksessa
 • Kilpailu eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta käynnistyy
 • ESA:n astronauttihaku avautui 31.3.

Uutiskirje 26.3.2021

 • TEM valmistelee liikkumisrajoitusten vaikutusten korvaamista yrityksille
 • Elinkeinoministeri Lintilä: Olkiluoto 3:n latauslupa ratkaiseva askel kohti mittavaa puhtaan sähkön tuotannon lisäystä
 • Hallitus esittää: Ravintoloiden sulku jatkuu 18.4. saakka
 • Raportti: Investointien, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan monipuolista, vastuullista ja osaavaa kotimaista omistajuutta 
 • Ammattibarometri: Koronavähenemä työvoimapulaa potevissa ammateissa alkaa palautua
 • Asukkaan tiedonsaantia veden ja lämpöenergian kulutuksesta parannetaan 
 • Selvityshenkilö Routila esittää bio- ja kiertotalouden teollisuutta Naantaliin jalostamon alueelle
 • Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistämään akkustrategian toimeenpanoa
 • Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt TE-palvelupiloteille rahoitusta vuosille 2021-2022
 • Työolobarometri 2020: Koronapandemia toi etätyön tekemiseen lähes vuosikymmenen harppauksen
 • Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoiminta monipuolisemmaksi
 • Selvityshenkilö: Ilmailualan yritysten rahoitus, henkilöstön osaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvattava
 • Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu kesäkuun loppuun
 • Mistä työpolitiikan tutkimuksessa nyt keskustellaan?
 • Kuluttaja-asiamies neuvotteli Deturin kanssa: koronan vuoksi peruttujen matkojen rahanpalautukset maksetaan viimeistään heinäkuussa
 • Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt?
 • A/M-podcast kysyy: Miksi Norja voittaa aina?

Uutiskirje 12.3.2021

 • Ravintolat sulkeutuivat asiakkailta 9. maaliskuuta maakunnissa, joissa epidemiatilanne on vakavin
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierrokselle
 • Komissio hyväksyi muutokset yritysten koronatukien puiteohjelmaan – tukea yhdelle yritykselle enintään 1,8 miljoonaa euroa
 • Euroopan Akkuallianssin tavoitteena osaamisen ja raaka-ainetuotannon edistäminen alan vahvistamiseksi
 • Mika Nordman työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtajaksi
 • 24 hakemusta uusien energiateknologioiden suuriin demonstraatiohankkeisiin sekä kivihiilestä luopumista nopeuttaviin investointeihin
 • Pirjo Jantunen nimetty puhtaan energian lähettilääksi IEA:n teknologiaohjelmaan
 • Haku alueiden väliseen verkostoyhteistyöhön on käynnissä 
 • Blogi: Yritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia toiminnassaan – sääntelyä pohditaan nyt sekä Suomessa että EU:n tasolla 
 • Asetusmuutos: uusia nimikkeitä turvavarastoitavien tuotteiden luetteloon
 • Selvitys tarkasteli aineettomien oikeuksien tilaa Suomessa
 • Kuvaa miten tasa-arvoa voi edistää energia-alalla – Kuvakilpailu nostaa naiset eturiviin puhtaan tulevaisuuden tekijöinä
 • A/M-podcast: Kenen käsiin annamme paheemme?

Uutiskirje 5.3.2021

 • Lakiesitys eduskuntaan: Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa huhtikuussa, yksinyrittäjät mukana tuessa
 • Hallituksen esitys: Ravintolat suljetaan väliaikaisesti asiakkailta – ruokaa voi tilata ja noutaa
 • Työttömiä työnhakijoita tammikuussa 332 800
 • Selvityshenkilöt: Keskeistä on hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen
 • Suomi tarvitsee vahvaa kotimaista omistajuutta – julkaisu kokoaa yhteen asiantuntijakirjoituksia
 • Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan työmaalla torjutaan harmaata taloutta ennakoivasti
 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus perusteilla – näkemyksiä kerätään lausuntokierroksella
 • Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi valittu 
 • Tukesin pääjohtajaksi 6 hakijaa
 • A/M-podcast: Kenen käsiin annamme paheemme?

Uutiskirje 26.2.2021

 • TKI-panostukset, osaamisen kasvattaminen ja osaava pääoma Suomen kasvun mahdollistajina
 • Kiertotalouden investointiavustusten haku avautuu 1.3.
 • Selvitystyö pureutuu työehtosopimuksiin liittyviin rajariitoihin ja sovittelujärjestelmään
 • Kannattavuusselvitys akkuteollisuuden prekursoritehtaasta on käynnistynyt
 • REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille
 • Työministeri Haatainen: Kuntakokeilut käynnistyvät – Mikä muuttuu?
 • Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.
 • Arvio: Koronapandemia supisti matkailijoiden kulutusta Suomessa yli 40 prosenttia
 • EU:n matkailuministerit keskustelevat matkailun elpymismahdollisuuksista koronapandemian jälkeen 
 • Selvitys: Koronapandemia on lisännyt kotimaanmatkailun kiinnostavuutta
 • EU:n kilpailukykyministerit keskustelivat EU:n elpymissuunnitelmasta ja veroraportoinnista 
 • Selvitys: Julkisten hankintojen ilmoituskanavan kehittäminen edistäisi kaksikielisiä hankintoja 

Uutiskirje 19.2.2021

 • Yksinyrittäjät mukaan kustannustukeen – lakiluonnos lausunnoille
 • Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun
 • Pk-yritysbarometri kertoo koronakeväästä: Valoa näkyvissä, mutta tilanne edelleen vaikea
 • Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta valmistunut
 • Euroopan avaruusjärjestö hakee uusia astronautteja – haku on avoin myös suomalaisille
 • Tarkastus yksinyrittäjän tuesta valmistunut
 • Kaivoslain uudistamista tukemaan teetetään kaksi selvitystä
 • HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseks
 • Pitkään perhevapaalla olevat tarvitsevat tukea työelämään paluuseen
 • Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvoston uusi toimikausi käynnistyy
 • Parlamentaarisen komitean työ asevelvollisuuden kehittämiseksi etenee
 • Sote-alalle on haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni
 • Hakuaika 26.2. asti: Kunnat kehittämään työllistämisen kytkemistä hankintoihin
 • A/M-podcast: Taloustiede ja politiikka petikavereina
 • Tammikuun työllisyysluvut julki vasta 3.2. teknisen uudistuksen vuoksi

Uutiskirje 12.2.2021

 • Suomen tulisi ottaa mallia Ruotsin Samhallista: Välityömarkkinatoimija edistäisi osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla sekä työtä että tukea
 • Toimialaraportti: Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa – Suomella edelleen useita kilpailuvaltteja
 • Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita
 • VTT rajasi tutkimusreaktorin käytöstä poiston lupahakemusta - polttoaine palautettu Yhdysvaltoihin
 • Kiertotalouden edistämistä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös valmisteilla
 • Ministeri Lintilä keskusteli Viron ministeri Suttin kanssa maiden yhteistyöstä
 • Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivitys käynnistynyt
 • Hakuaika 26.2. asti: Kunnat kehittämään työllistämisen kytkemistä hankintoihin
 • A/M-podcast 12.2.: Taloustiede ja politiikka petikavereina