Uutiskirjeet

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiseen, viikottaiseen uutiskirjeeseen kootaan tärkeimmät tiedotteet, tulevan viikon tapahtumat ja muut uutiset. Uutiskirje ilmestyy pääsääntöisesti torstaisin. TEM julkaisee uutiskirjejakelulla myös erilaisia teemauutiskirjeitä.

TEM:n muita uutiskirjeitä ovat mm.: 
Terveysalan kasvustrategian uutiskirjeMatkailun uutiskirje, Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje, Toimialapalvelun uutiskirje sekä Aluekehittämisen uutiskirje

Alla TEM:n yhteisen uutiskirjeen tilauslinkki.

                             Tilaa TEM:n viikottainen uutiskirje

Uutiskirjeet ja viikottaiset pääuutiset

Uutiskirje 9.4.2021

 • Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti suuressa osassa maata – sulku päättyy Kittilässä ja Pohjois-Pohjanmaalla
 • Lakiesitys biokaasun ja sähköpolttoaineiden lisäämisestä jakeluvelvoitteeseen eduskunnan käsittelyyn
 • Kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa paranee ja työnantajan hallinnollinen taakka kevenee
 • Lakiesitys valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028
 • Hallitus esittää aluekehittämislakien uudistamista vastaamaan kansallisia ja EU:n tulevan ohjelmakauden tavoitteita
 • Kiertotalousohjelma asettaa tavoitteet luonnonvarojen ylikulutuksen hillitsemiselle
 • Suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta ja tavoiteaikataulusta julkaistu, lausunto- ja kommenttikierros alkaa
 • Tuore opas helpottaa kansainvälisiä rekrytointeja
 • Avaruustoiminnan arkihyödyt yhteiskunnalle tutkitaan
 • Avaruustoiminnan arkihyödyt yhteiskunnalle tutkitaan
 • Ilmastorahaston ensimmäinen rahoituskohde Solar Foods

Uutiskirje 1.4.2021

 • Lakiesitys lausuntokierrokselle: Yleisötapahtumien järjestäjille uusi tuki
 • Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti lähes koko maassa vakavan tautitilanteen vuoksi
 • Työttömiä työnhakijoita helmikuussa 327 100
 • Työryhmältä ehdotuksia turveyrittäjien tilanteen helpottamiseksi – ehdotuksia myös turpeen roolista huoltovarmuudessa siirtymäkaudella
 • Parannuksia ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asemaan
 • Hallitus esittää kuntakokeilulakiin lisäyksiä
 • Suomi mukana Glasgow´n ilmastokokousta pohjustavassa IEA-COP26 Net Zero -energiahuippukokouksessa
 • Kilpailu eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta käynnistyy
 • ESA:n astronauttihaku avautui 31.3.

Uutiskirje 26.3.2021

 • TEM valmistelee liikkumisrajoitusten vaikutusten korvaamista yrityksille
 • Elinkeinoministeri Lintilä: Olkiluoto 3:n latauslupa ratkaiseva askel kohti mittavaa puhtaan sähkön tuotannon lisäystä
 • Hallitus esittää: Ravintoloiden sulku jatkuu 18.4. saakka
 • Raportti: Investointien, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan monipuolista, vastuullista ja osaavaa kotimaista omistajuutta 
 • Ammattibarometri: Koronavähenemä työvoimapulaa potevissa ammateissa alkaa palautua
 • Asukkaan tiedonsaantia veden ja lämpöenergian kulutuksesta parannetaan 
 • Selvityshenkilö Routila esittää bio- ja kiertotalouden teollisuutta Naantaliin jalostamon alueelle
 • Akkualan kansallinen yhteistyöelin edistämään akkustrategian toimeenpanoa
 • Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt TE-palvelupiloteille rahoitusta vuosille 2021-2022
 • Työolobarometri 2020: Koronapandemia toi etätyön tekemiseen lähes vuosikymmenen harppauksen
 • Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoiminta monipuolisemmaksi
 • Selvityshenkilö: Ilmailualan yritysten rahoitus, henkilöstön osaaminen ja kansainvälinen kilpailukyky turvattava
 • Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu kesäkuun loppuun
 • Mistä työpolitiikan tutkimuksessa nyt keskustellaan?
 • Kuluttaja-asiamies neuvotteli Deturin kanssa: koronan vuoksi peruttujen matkojen rahanpalautukset maksetaan viimeistään heinäkuussa
 • Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt?
 • A/M-podcast kysyy: Miksi Norja voittaa aina?

Uutiskirje 12.3.2021

 • Ravintolat sulkeutuivat asiakkailta 9. maaliskuuta maakunnissa, joissa epidemiatilanne on vakavin
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 lausuntokierrokselle
 • Komissio hyväksyi muutokset yritysten koronatukien puiteohjelmaan – tukea yhdelle yritykselle enintään 1,8 miljoonaa euroa
 • Euroopan Akkuallianssin tavoitteena osaamisen ja raaka-ainetuotannon edistäminen alan vahvistamiseksi
 • Mika Nordman työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtajaksi
 • 24 hakemusta uusien energiateknologioiden suuriin demonstraatiohankkeisiin sekä kivihiilestä luopumista nopeuttaviin investointeihin
 • Pirjo Jantunen nimetty puhtaan energian lähettilääksi IEA:n teknologiaohjelmaan
 • Haku alueiden väliseen verkostoyhteistyöhön on käynnissä 
 • Blogi: Yritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia toiminnassaan – sääntelyä pohditaan nyt sekä Suomessa että EU:n tasolla 
 • Asetusmuutos: uusia nimikkeitä turvavarastoitavien tuotteiden luetteloon
 • Selvitys tarkasteli aineettomien oikeuksien tilaa Suomessa
 • Kuvaa miten tasa-arvoa voi edistää energia-alalla – Kuvakilpailu nostaa naiset eturiviin puhtaan tulevaisuuden tekijöinä
 • A/M-podcast: Kenen käsiin annamme paheemme?

Uutiskirje 5.3.2021

 • Lakiesitys eduskuntaan: Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa huhtikuussa, yksinyrittäjät mukana tuessa
 • Hallituksen esitys: Ravintolat suljetaan väliaikaisesti asiakkailta – ruokaa voi tilata ja noutaa
 • Työttömiä työnhakijoita tammikuussa 332 800
 • Selvityshenkilöt: Keskeistä on hyödyntää olemassa olevat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen
 • Suomi tarvitsee vahvaa kotimaista omistajuutta – julkaisu kokoaa yhteen asiantuntijakirjoituksia
 • Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan työmaalla torjutaan harmaata taloutta ennakoivasti
 • Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus perusteilla – näkemyksiä kerätään lausuntokierroksella
 • Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi valittu 
 • Tukesin pääjohtajaksi 6 hakijaa
 • A/M-podcast: Kenen käsiin annamme paheemme?

Uutiskirje 26.2.2021

 • TKI-panostukset, osaamisen kasvattaminen ja osaava pääoma Suomen kasvun mahdollistajina
 • Kiertotalouden investointiavustusten haku avautuu 1.3.
 • Selvitystyö pureutuu työehtosopimuksiin liittyviin rajariitoihin ja sovittelujärjestelmään
 • Kannattavuusselvitys akkuteollisuuden prekursoritehtaasta on käynnistynyt
 • REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille
 • Työministeri Haatainen: Kuntakokeilut käynnistyvät – Mikä muuttuu?
 • Metsähakesähkön tuotantotukijärjestelmä suljetaan uusilta hakijoilta 15.3.
 • Arvio: Koronapandemia supisti matkailijoiden kulutusta Suomessa yli 40 prosenttia
 • EU:n matkailuministerit keskustelevat matkailun elpymismahdollisuuksista koronapandemian jälkeen 
 • Selvitys: Koronapandemia on lisännyt kotimaanmatkailun kiinnostavuutta
 • EU:n kilpailukykyministerit keskustelivat EU:n elpymissuunnitelmasta ja veroraportoinnista 
 • Selvitys: Julkisten hankintojen ilmoituskanavan kehittäminen edistäisi kaksikielisiä hankintoja 

Uutiskirje 19.2.2021

 • Yksinyrittäjät mukaan kustannustukeen – lakiluonnos lausunnoille
 • Hallitus esittää yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa kesäkuun loppuun
 • Pk-yritysbarometri kertoo koronakeväästä: Valoa näkyvissä, mutta tilanne edelleen vaikea
 • Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta valmistunut
 • Euroopan avaruusjärjestö hakee uusia astronautteja – haku on avoin myös suomalaisille
 • Tarkastus yksinyrittäjän tuesta valmistunut
 • Kaivoslain uudistamista tukemaan teetetään kaksi selvitystä
 • HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseks
 • Pitkään perhevapaalla olevat tarvitsevat tukea työelämään paluuseen
 • Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvoston uusi toimikausi käynnistyy
 • Parlamentaarisen komitean työ asevelvollisuuden kehittämiseksi etenee
 • Sote-alalle on haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni
 • Hakuaika 26.2. asti: Kunnat kehittämään työllistämisen kytkemistä hankintoihin
 • A/M-podcast: Taloustiede ja politiikka petikavereina
 • Tammikuun työllisyysluvut julki vasta 3.2. teknisen uudistuksen vuoksi

Uutiskirje 12.2.2021

 • Suomen tulisi ottaa mallia Ruotsin Samhallista: Välityömarkkinatoimija edistäisi osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla sekä työtä että tukea
 • Toimialaraportti: Matkailu kasvoi tasaisesti ennen koronaa – Suomella edelleen useita kilpailuvaltteja
 • Valtion ja kaupunkien sopimusyhteistyöllä vauhditetaan vähähiilisiä, digitaalisia ja hyvinvointia edistäviä innovaatioita
 • VTT rajasi tutkimusreaktorin käytöstä poiston lupahakemusta - polttoaine palautettu Yhdysvaltoihin
 • Kiertotalouden edistämistä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös valmisteilla
 • Ministeri Lintilä keskusteli Viron ministeri Suttin kanssa maiden yhteistyöstä
 • Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivitys käynnistynyt
 • Hakuaika 26.2. asti: Kunnat kehittämään työllistämisen kytkemistä hankintoihin
 • A/M-podcast 12.2.: Taloustiede ja politiikka petikavereina