Uutiskirjeet

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiseen, viikottaiseen uutiskirjeeseen kootaan tärkeimmät tiedotteet, tulevan viikon tapahtumat ja muut uutiset. Uutiskirje ilmestyy pääsääntöisesti torstaisin. TEM julkaisee uutiskirjejakelulla myös erilaisia teemauutiskirjeitä.

TEM:n muita uutiskirjeitä ovat: 
Terveysalan kasvustrategian uutiskirjeMatkailun uutiskirje, Kotouttamisen osaamiskeskuksen uutiskirje, Liikennealan kansallisen kasvuohjelman uutiskirje sekä Aluekehittämisen uutiskirje

Alla TEM:n yhteisen uutiskirjeen tilauslinkki.

                             Tilaa TEM:n viikottainen uutiskirje

Uutiskirjeet ja viikottaiset pääuutiset

Uutiskirje 3.4.2020

 • Hallitus tukee yrityksiä koronavirustilanteessa – uusi rahoitusohjelma keskisuurille yrityksille
 • Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi
 • Ravintolat sulkeutuvat koko maassa perjantaina puolen yön aikaan koronavirusepidemian vuoksi
 • Oleskeluluvalla oleville mahdollisuus työntekoon huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä
 • Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku avautuu mahdollisimman pian
 • Asiantuntija-arvio hallitusohjelman yritystukia koskevista linjauksista
 • Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti
 • Lakimuutos laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen sekä nopeuttaa työttömyysetuuden hakemista ja saamista
 • Selvitysryhmä arvioi koronakriisin taloudellisia vaikutuksia ja tietä takaisin kestävän kasvun uralle
 • TEM:n koronatietopaketit

Uutiskirje 26.3.2020

 • Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään 
 • Työnantajalle velvollisuus ilmoittaa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisesta TE-toimistolle
 • Ravintolat sulkeutuvat asiakkailta, ruokaa voi kuitenkin tilata ja noutaa
 • Välttämättömän työmatka- ja muun liikenteen virkamiestyöryhmä asetettu arvioimaan työntekijöiden maahantuloa poikkeustilanteessa
 • TEM seuraa yt-neuvotteluiden piirissä olevien ja lomautettujen määriä
 • Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi helmikuussa
 • Selvitys: Alueellista läsnäoloa ja paikkariippumatonta työtä on mahdollista lisätä elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa
 • Muutoksia lakiin lähetetyistä työntekijöistä: kolmikantaisen työryhmän ehdotukset lausuntokierrokselle
 • Tilinpäätöksen laatimiseen lykkäysmahdollisuus 
 • Julkiset hankinnat poikkeusoloissa  
 • TEM:n kansliapäällikön viran hakuaika päättyy
 • TEM-konserni seuraa koronaviruksen vaikutuksia yrityksiin, työllisyyteen, kuluttajiin sekä huoltovarmuuteen

Uutiskirje 20.3.2020

 • Hallitus esittää laajoja taloustoimia koronavirusepidemian haittojen minimoimiseksi
 • Hallitukselta mittava paketti yritysten tueksi – Finnveran kautta 10 miljardin euron lisärahoitus yrityksille
 • Työministeri Tuula Haatainen: Hallituksen päättämät toimet tuovat joustoa ja turvaa työmarkkinoille
 • TEM-konserni seuraa koronaviruksen vaikutuksia yrityksiin, työllisyyteen, kuluttajiin sekä huoltovarmuuteen
 • Energiahuolto toimii myös koronaepidemian oloissa
 • Asetuksella investointikannuste hiilen energiakäytöstä ripeästi luopuville
 • Suuryrityksissä aloitettu ilmastotoimet – tämä näkyy myös sitoutumisena toimialojen tiekarttatyöhön 
 • EU-asetus lisää verkkoalustojen ja hakukoneiden toiminnan avoimuutta
 • Valtioneuvosto päätti aluekehittämisen painopisteistä: Tavoitteena kestävät ja elinvoimaiset alueet    
 • Ammattibarometri julkaistu

Uutiskirje 12.3.2020

 • Viranomaistietoa koronaviruksesta
 • Yrittäjyysstrategia lausuntokierrokselle: Tavoitteena vahvistaa yrittäjyyttä Suomessa
 • Etelä- ja Länsi-Suomeen 4 miljoonaa euroa pk-yritysten kansainvälisen kasvun tueksi
 • Digitaalinen johtajuus ja ilmastoneutraalius EU:n teollisuuspolitiikan ydintä
 • Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hyödyt miljardiluokkaa
 • Työministeri Tuula Haatainen: Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön puututaan
 • Pyöräilymatkailun edistämiseen 25 000 euron valtionavustus
 • Raportti: TE-toimistojen uraohjauspalveluilla merkittävä rooli työn ja koulutuksen siirtymävaiheissa 
 • Osallistu Otakantaa-kyselyyn hiilineutraalisuuteen tähtäävästä Suomen pitkän aikavälin strategiasta

Uutiskirje 5.3.2020

 • Ministeri Lintilä Kanadassa ja Yhdysvalloissa edistämässa akkuteollisuutta
 • Julkinen kuuleminen hiilineutraalisuuteen tähtäävästä Suomen pitkän aikavälin strategiasta
 • Parlamentaarinen komitea ryhtyy selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä
 • TEM-konserni seuraa koronaviruksen vaikutuksia yrityksiin, kuluttajiin sekä huoltovarmuuteen
 • Päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
 • TEM:ssä aukeaa hakuun kansliapäällikön virka
 • Timo Mattila jatkaa KKV:n kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtajana
 • A/M podcast: Haja-Suomen Ilmestyskirja

Uutiskirje 27.2.2020

 • Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi tammikuussa
 • Selvitys: Yhteiskunnallisissa yrityksissä on potentiaalia osatyökykyisten työllisyyden lisäämiseen
 • Sidosryhmät voivat vaikuttaa kaivoslain uudistukseen useassa vaiheessa
 • EU:n kilpailukykyministerien kokouksessa aiheina vihreän kehityksen Green Deal -ohjelma, sisämarkkinat, tutkimus ja innovaatiot
 • Raportti: Talouden kasvu edellyttää lisää investointeja ja ratkaisuja osaamisvajeeseen
 • Työllisyyden kuntakokeiluissa on iso potentiaali – siksi valmistelu kannattaa tehdä huolella
 • Jukka Lehtisestä Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja  

Uutiskirje 20.2.2020

 • OECD kannustaa Suomea kehittämään jatkuvaa oppimista kokonaisuutena
 • Työryhmä tukemaan kaivoslain uudistamista
 • Työvoiman maahanmuutto on tulevaisuuden avaintekijä
 • Maahanmuuttajien työllisyyskokeilusta rohkaisevia tuloksia
 • TEM-analyysi: Konserniin kuuluvien yritysten rooli on taloudessa aiemmin luultua suurempi
 • Selvitys: Ammatillinen liikkuvuus auttaa kohtaanto-ongelmaan – tarvitaan joustavaa koulutusta ja työnhakijan yksilöllistä palvelua
 • Kumppanuudessa kohti tulevaa rakennerahastokautta
 • TE-toimistojen asiakastietojärjestelmää koskeviin lakeihin tietosuojasta johtuvia muutoksia

Uutiskirje 13.2.2020

 • Hallitukselta esitys ydinlaitosten turvajärjestelyjen parantamiseksi
 • Pk-yritysbarometri: Neljännes pk-yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen torjunnan tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Ministeri Haatainen: Jäsenyys ILOssa on auttanut rakentamaan suomalaista työelämää
 • Leo Suomaa sovittelijaksi 1.3. lähtien
 • Mikko Salmenoja jatkaa KEHA-keskuksen johtajana
 • Ministeriöt yhdistävät voimansa sujuvoittaakseen yritystoiminnan sääntelyä
 • Kumppanuudessa kohti tulevaa rakennerahastokautta: Ilmiöpohjaisella kehittämisellä kohti vaikuttavampia tuloksia
 • Apunen ja Maliranta kapealla harjanteella 
 • Osallistu Syöpähaasteeseen ja Horisontti Eurooppa -ohjelman mission suunnitteluun

Uutiskirje 6.2.2020

 • Terrafamelle lupa uraanin talteenottoon Sotkamossa
 • Sopimukset tehostivat energian käyttöä 5,2 TWh vuosina 2017–2018
 • Loppuspurtti EU-rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 toteutukseen
 • Alueiden uudistumisen neuvottelukunta on asetettu edistämään aluekehittämisen kokonaisuutta
 • Raportti: Suomen kansantalouden suurin ongelma on kilpailijamaita alempi työn tuottavuus
 • Toimialaraportti: Ohjelmistoalan kasvu jatkuu, osaavan työvoiman saatavuus uhkana
 • Raportti: Työllisyysasteen noususta huolimatta Suomi on edelleen muita Pohjoismaita jäljessä
 • Työryhmä valmistelemaan seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa

Uutiskirje 24.1.2020

 • Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi joulukuussa
 • Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen on monen tekijän summa
 • Business Finlandille uusi johtokunta
 • Uusi EU-asetus vastavuoroisesta tunnustamisesta parantaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla
 • Nyt se jatkuu! A/M-podcastissa puhutaan luottamuksesta
 • Hallituksen työllisyystoimien valmistelu etenee aikataulussa
 • Sopivaa työtä kaikille – työmahdollisuuksia vammaisille

Uutiskirje 16.1.2020

 • Lakiluonnos lämmityksen, jäähdytyksen ja huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta lausunnolle
 • Esitysluonnos sähkön siirtohintojen nousua hillitsevistä toimista lausunnolle
 • Toimialaraportti: Sote-palveluiden liikevaihto kasvaa mutta muutokset haastavat yrityksiä
 • Esitys lausuntokierrokselle: TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelalle
 • Työnantajalle velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottavista työntekijöistä
 • Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä on asetettu
 • Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä on asetettu
 • Laajoihin muuttoliikkeisiin varautuminen tarkastelussa OECD:n kokouksessa
 • Valtionavustusten haku Talent Hub –toiminnan edistämiseksi alkaa
 • Yrityskatsauksen teemana terveys ja hyvinvointi
 • Joko kuuntelit? Apunen ja Maliranta -podcast

Uutiskirje 9.1.2020

 • Työministeri Haataisen esikunta nimitetty 
 • Markkinavalvontasääntelyn koordinaatioryhmä aloitti 2.1.2020
 • KEHA-keskuksen johtoon 37 hakijaa
 • Hankintalainsäädännön EU-kynnysarvot muuttuivat 1.1.2020 lukien
 • EU:n uusi innovaatiorahasto puhtaiden teknologioiden edistämiseksi esittelyssä 15.1. 
 • Kestävän kehityksen innovaatiot ovat sauma suomalaisten yritysten menestykseen
 • Myyjät murroksen keskellä - Kaupan alan EGR-hanke saavutti tavoitteensa