Uutiskirjeet

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteiseen, viikoittaiseen uutiskirjeeseen kootaan tärkeimmät tiedotteet, tulevan viikon tapahtumat ja muut uutiset. Uutiskirje ilmestyy pääsääntöisesti perjantaisin. 

TEM:n muita uutiskirjeitä ovat mm.: 
Terveysalan kasvustrategian uutiskirjeMatkailun uutiskirjeToimialapalvelun uutiskirjeAluekehittämisen uutiskirje sekä TE-palvelut 2024 -uutiskirje

Alla TEM:n yhteisen uutiskirjeen tilauslinkki.

Tilaa TEM:n viikoittainen uutiskirje

Uutiskirjeet ja viikoittaiset pääuutiset

Uutiskirje 20.5.2022

 • LNG-terminaalilaivan vuokraus varmistaa kaasun riittävyyttä Suomessa
 • Hallitus sopi vuoden 2022 toisesta lisätalousarvioesityksestä 
 • Arvio: Koronatukitoimet auttoivat yrityksiä selviämään pandemian yli, mutta kriisin alkuvaiheessa tuet eivät kohdentuneet aina oikein
 • REPowerEU-tiedonanto tähtää Venäjän fossiilisista vapaaseen Eurooppaan
 • Digitaalisten TE-palvelujen uudistus etenee – palvelut löytyvät nyt Työmarkkinatorilta
 • Suomi ja Ruotsi syventävät yhteistyötään teollisuuden vihreän siirtymän vauhdittamiseksi
 • Työttömien opiskelumahdollisuuksia halutaan parantaa – hallituksen esitys lausunnoille
 • Kansainvälinen arviointi antaa tunnustusta ydinturvallisuuden SAFIR2022 ja KYT2022 -tutkimusohjelmille – arvio myös SAFER2028-ohjelmasta
 • Työskentely Suomessa -esite torjuu hyväksikäyttöä jo 24 kielellä – myös kausityöläisten neuvontapalvelu toimii jälleen kesällä
 • EU:n tavoitteena turvallinen ja joustava satelliittiviestintäjärjestelmä

Uutiskirje 13.5.2022

 • Yritykset innovoimaan ja investoimaan kestävään biotalouteen
 • Komissio hyväksyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuosille 2021–2027
 • Lakiesitys kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta lausuntokierrokselle
 • Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma tukee alan kansainvälistä kasvua
 • Kolumni: Irti venäläisestä energiasta: EU:n tulee toimia harkiten ja loogisin askelin
 • Lakiluonnos TE-palvelut 2024 -uudistuksesta lausuntokierrokselle
 • Alueelliset kehitysnäkymät: Talouden rattaat pyörivät vauhdilla, mutta vaikeuksia odotetaan olevan edessäpäin
 • Työryhmä sopi jatkovalmistelun periaatteista, mutta esittää tarkempaa selvitystä jatkuvan oppimisen etuuksista
 • Luonnos Business Finlandia koskevan lainsäädännön muutoksista lausunnoille
 • Työryhmä arvioimaan yksityisten toimijoiden roolia työnvälityksessä ja työvoiman osaamisen kohentamisessa
 • Selvitys EU:n digisäännöksistä tuo esille liiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille
 • Suomi ja Arabiemiraatit kehittävät energia-alan yhteistyötään
 • Työ- ja elinkeinoministeriö nimitti Työkanava Oy:lle hallituksen
 • TEM:n vastuullisuusraportti ja kestävän kehityksen linjaus julkaistu
 • Selvitys: Innovatiivisten julkisten hankintojen riskinhallintaan on olemassa monia keinoja
 • HIMSS22 Europe -kongressi: Suomi Paviljonki kertoo suomalaisesta terveysosaamisesta inspiroivien tarinoiden kautta

Uutiskirje 6.5.2022

 • Kestävä kasvu edellyttää TKI-panostusten lisäksi tehokasta TKI-järjestelmää, osaamisen kasvattamista ja osaavaa pääomaa
 • TEM pitää Pyhäjoen laitostoimitussopimuksen päättämistä perusteltuna
 • EU:n energiaministerit keskustelivat kaasun toimintavarmuudesta
 •  Työttömiä työnhakijoita maaliskuussa 250 700
 • Työryhmän mietintö työsopimuslain muuttamisesta lausunnoille
 • Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien varojen siirtämistä sisärajaohjelmiin
 • Valtioneuvosto tukee komission ehdotusta EU:n yritysvastuulainsäädännöstä
 • Uusi laki kotoutumisen edistämisestä nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä − lausuntokierros alkaa
 • Teemaraportti: Matkailualalle työllistyvät erityisesti naiset ja nuoret
 • Eläkejärjestelmien uudistukset vaikuttavat työllisyyteen

Uutiskirje 22.4.2022

 • Hallitus linjasi yrittäjyyden edistämistä periaatepäätöksellään
 • Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi eduskuntaan
 • Hallitus esittää parannuksia vaihtelevalla työajalla työskentelevien asemaan ja ennakoitavampia työehtoja
 • Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos lausunnolle 
 • Raportti: Pyrkimykset yritystukien karsimiseksi tuloksettomia, paine tukien kasvattamiseen suuri
 • Luonnos kaupan toimialan tulevaisuusselonteosta lausuntokierrokselle
 • Hallitus esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilujen työttömyysturvaan liittyviin tehtäviin
 • Lakiesitys yksinyrittäjille ja mikroyrityksille suunnatusta rekrytointivalmennuksesta eduskuntaan
 • Tutkimus: Ammatillinen työvoimakoulutus nostaa työllisyyttä ja tuloja – sen kohdentumista ja resursseja pitää parantaa
 • Osaajien maahanmuuton alueellisia yhteistyömalleja kehittäville Talent Hubeille jaettiin vuoden 2022 erityisavustukset
 • Ann-Mari Kemell elinkeinoministerin valtiosihteeriksi
 • TEM on tehnyt Ukrainasta pakeneville kaksi videota, joissa kerrotaan työllistymisestä ja työelämän pelisäännöistä
 • Neljän tuoteryhmän markkinavalvontaa koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle
 • Lakiluonnos lausunnoille: Brexitin haittavaikutusten lieventämiseksi tukea pk-yrityksille

Uutiskirje 13.4.2022

 • Lakimuutos helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloa ja Suomeen jäämistä
 •  Elinkeinoministeri Lintilä digitalisaatioon ja energiaan liittyvälle vienninedistämisvierailulle Intiaan
 •  Työministeri asetti sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan työriitaa
 • Ukrainasta paennut voi aloittaa työnteon heti tilapäistä suojelua haettuaan
 •  Suomi vapauttaa varmuusvarastoista markkinoille 369 000 barrelia raakaöljyä

Uutiskirje 8.4.2022

 • Varautumisen ministerityöryhmä päätti toimista energian saatavuuden varmistamiseksi, vihreän siirtymän ja investointien vauhdittamiseksi sekä polttoaineen jakeluvelvoitteen väliaikaiseksi alentamiseksi
 • Työministeri asetti sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan työriitaa
 • Elinkeinoministeri Lintilä: TKI-rahoituksen panostukset vahvistavat Suomen kasvun lähteitä
 • Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut koronaa edeltäneelle tasolle
 • Suomi ja Yhdysvallat vahvistavat kvanttialan yhteistyötä
 •  Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haku käynnissä – Infotilaisuus hakijoille 3.5.
 •  Tilapäistä suojelua saava voi aloittaa työt heti lupapäätöksen saatuaan – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta pakenevia työllistymisessä
 •  Kustannustukilain kiinteiden kattamattomien kustannusten tuelle jatko
 •  Selvitys: akkuklusterin osaajatarve kohdistuu tuotanto- ja prosessityöntekijöihin
 •  Raportti: Pandemia muutti matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia
 • Palkkatukea uudistetaan - esitysluonnos lausuntokierrokselle
 •  Työelämän monimuotoisuusopas ja yritysvalmennukset helpottavat monimuotoisten työyhteisöjen rakentamista

Uutiskirje 1.4.2022

 • Biotalousstrategia 2022–2035 – kestävästi kohti korkeampaa arvonlisää
 • Työkanava Oy alkaa työllistää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä
 • Markkinavalvontaa uudistetaan ja yhdenmukaistetaan
 • Lakiesitys energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta eduskuntaan
 • EU:n digimarkkinasäädöksestä alustava sopu
 • Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi lausuntokierrokselle 
 • Data- ja alustatalous Suomessa kasvaa, mutta kansainvälinen kilpailu kiristyy
 •  Selvitys: Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä
 •  Väliraportti muodostaa kokonaiskuvaa vihreän siirtymän merkityksestä ja rahoitusmahdollisuuksista
 • EU:n kiertotalouspaketti: pitkäikäisempiä tuotteita, parempaa tuotesuunnittelua, pienempää ympäristökuormaa ja kestäviä tekstiilejä
 • Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ulkoinen arviointi on valmistunut
 • Osallistu kilpailuun eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnosta
 • Mitä tapahtuu juuri nyt lupien ja valvonnan digitalisaatiossa?
 • TEM kartoittaa yritysten kiinnostusta Osakan 2025 maailmannäyttelyyn
 • Selvitys akkuklusterin tutkimusinfrastruktuureista julkistettu
 • Kuntien myöntämät yritystuet osaksi kansallista yritystukirekisteriä

Uutiskirje 25.3.2022

 • Työolobarometri 2021: Palkansaajien näkemys työmarkkinoista myönteinen, mutta jatkuva oppiminen ei ole kaikkien ulottuvilla
 • EU:n valtiontukisääntöihin tilapäistä joustoa Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamien talousvaikutusten lieventämiseksi
 • Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus tehdä töitä Suomessa – ohje neuvoo Ukrainasta sotaa pakenevia työllistymisessä
 • Hallitus teki periaatepäätöksen kansallisesta IPR-strategiasta
 • Työttömiä työnhakijoita helmikuussa 265 600
 • Korkean tason ryhmä keskusteli Venäjän hyökkäyksen vaikutuksista työmarkkinoihin ja työelämään
 •  Aluekehittämiseen ja rakennemuutosta ennakoiviin toimiin 33 miljoonaa euroa
 • Ministeri Lintilä Vaasassa: EU:n elvytysrahoitus on suuri mahdollisuus suomalaisten yritysten vähähiilisyysratkaisuille Suomessa ja maailmalla
 • Työministeri keskusteli sidosryhmien kanssa yritysvastuusääntelystä
 • Ministerit Sarkkinen ja Haatainen keskustelivat luovien alojen edustajien kanssa työstä ja sosiaaliturvasta 
 • Selvitys: Avaruustoiminta tuo merkittäviä parannuksia yhteiskunnan toimintaan
 • Hankintalain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle
 •  Raportti: Intressivertailu kaivoslain lupaprosessin osana
 • Hallitus esittää muutoksia työntekijän henkilötietojen keräämiseen
 • Lakimuutos mahdollistaisi työntekijöiden puhallutuskokeet aluksilla
 • Elämykset livenä, palvelut digitaalisina − Digitalisaatio mullistaa myös matkailualaa
 • Kiertotalouden oppeja hiotaan kaivannaistoiminnan käyttöön
 • Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta asetettiin kolmivuotiskaudelle
 • Metrologian neuvottelukunta asetettiin vuosille 2022−2025
 • Kaivoslain uudistus lausuntokierroksella

Uutiskirje 10.3.2022

 • HVK:n Janne Känkänen: Ukrainan sodan mahdolliset vaikutukset Suomen huoltovarmuudelle hallittavissa
 • Suomi vapauttaa varmuusvarastoista markkinoille 377 000 barrelia raakaöljyä - osallistuu IEA:n yhteiseen toimintaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen
 •  Kolumni: Venäläisestä energiasta irrottautuminen tapahtuu asteittain ja edellyttää valtavia investointeja
 •  Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros
 • Toimialaraportti: Sote-uudistus tuo suuria muutoksia sekä henkilöstölle että yrityksille
 •  Kirjanpitolain uudistus helpottaa ulkomaisten yritysten verovelvollisuuden selvittämistä Suomessa
 • Kaupparekisterilaki ja elinkeinotoimintalaki lausuntokierrokselle − tavoitteena lisätä sähköistä asiointia ja parantaa tietojen ajantasaisuutta
 •  Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelman ensimmäiset haut avautuvat alueilla
 • Luovien alojen liiketoiminnan kasvuun tähtäävät konkreettiset tavoitteet koottu yhteen
 •  Tutkimus: Vetytalous on Suomelle mahdollisuus vientiteollisuuden kautta
 • Kimmo Ylisiurunen Liikennealan kestävän kasvun ohjelman vetäjäksi
 •  Erityisavustukset maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen hakuun

Uutiskirje 4.3.2022

 • Venäjän hyökkäys Ukrainaan -verkkosivu avattu tem.fi:ssä
 • EU:n energiaministerit keskustelivat yhteisistä toimista Venäjän hyökkäyksen jälkeen
 •  Kaivoslain uudistus lausuntokierrokselle: kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, elinkeinon näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat
 •  Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma valmistunut
 •  Tuore selvitys kokosi yhteen tietoa alueiden maahanmuuttostrategioista
 •  Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi käynnistyy, ravintola-ala mukaan
 •  Tuore tutkimus päivittää kokonaiskuvaa syrjinnästä suomalaisessa työelämässä
 • Yrittäjätilaisuus päätti huoltovarmuusselontekoa valmistelevien työpajojen sarjan
 • Kolumni: Yli miljoona avointa työpaikkaa vuodessa!
 • Kolumni: Työllistymistä voidaan vauhdittaa julkisilla hankinnoilla
 • Julkiset yrityspalvelut edelleen pirstaleisia
 • Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestörahoitusta 12 järjestölle

Uutiskirje 25.2.2022

 • Työttömiä työnhakijoita tammikuussa 273 700
 • Kaivoslain uudistus lausuntokierrokselle: Elinkeinoministeri Lintilä korostaa kestävän kaivostoiminnan edellytyksiä
 • Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymyksessä energian ja polttoaineen hinnasta
 • Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen EU:n yritysvastuulainsäädännöstä
 • Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto astui uuteen aikakauteen – Datahub onnistuneesti käyttöön
 • Selvitys: Suomessa kilpailukykyistä terveysalan tutkimusta, haasteena skaalaus kasvuyrityksiksi
 • Simo Nurmi jatkaa Energiaviraston ylijohtajana
 • Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2021 vahvistettu
 • Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille vaatii lakimuutoksia – työllistymisen ja kotoutumisen edistämistä koskevat esitykset lähtevät lausuttaviksi
 • KEINO-osaamiskeskuksen toiminta uudistuu − painopisteinä vähähiilisyys, kiertotalous ja digitalisaation edistäminen
 • Suomen kustannustuki pärjäsi hyvin vertailussa Norjan ja Yhdysvaltojen vastaaviin tukiin
 • Yhteistoiminta-asiamiehen verkkosivusto on avattu
 • Kolumni: Työvoimaa ja osaajia on - työnantajista osatyökykyisyys on yhä useammin mahdollisuus

Uutiskirje 18.2.2022

 • Päätökset valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista tehty
 •  Hallitus linjasi energian hintojen nousun täsmäkompensaatiotoimista
 • Pk-barometri: Pk-yritysten suhdanneodotukset edelleen positiiviset, myös odotukset henkilöstömäärän kehityksestä parantuneet
 •  HIISI-jatkoselvitys antaa vankan tietopohjan hallituksen ilmastosuunnitelmille ja niiden vaikutusarvioille
 •  Raportti: ESA:n miehitettyjen avaruuslentojen ja avaruuden tutkimuksen ohjelmassa mahdollisuuksia suomalaisille
 • Hallitus esittää työllisyyden kuntakokeilujen voimassaolon jatkamista
 •  Ministeriöt hakevat kumppaneita vähähiiliseen kiertotaloussopimukseen
 •  EU:n kilpailukykyministerit keskustelivat avaruusliikenteen hallinnasta ja turvallisesta satelliittilaajakaistasta Ranskassa
 •  Kasvua kansainvälisistä osaajista -palvelupilotti tarjoaa yrityksille tukea kansainvälisiin rekrytointeihin
 •  Viisi uutta energia-alan hanketta ehdolla suomalais-kiinalaisen yhteistyön demonstraatiohankkeiksi
 •  Osatyökykyisiä tarvitaan työmarkkinoille
 •  EU-sääntelyssä suurille alustayrityksille tulee muistaa todelliset sääntelyn tarpeet
 •  EU:n työministerit keskustelivat digitaalisen ja vihreän siirtymän vaikutuksista työelämään

Uutiskirje 11.2.2022

 • Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros
 • Pitkäaikainen eli niin sanottu kansallinen D-viisumi nopeuttaa työvoiman maahantuloa
 • Posiva Oy:n käyttölupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksesta lausunnoille 
 • Kaivolakityöryhmä: poliittiset neuvottelut kaivoslain uudistuksesta jatkuvat
 • Vuoden 2022 EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja jaettiin yhteensä 547 miljoonaa euroa välittäville toimijoille
 • Ministeri Haatainen: Huoltovarmuutta kehitettävä uusien uhkien ja ilmiöiden valossa
 • Suomi ja Marokko kehittävät energia-alan yhteistyötään – yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettu Rabatissa
 • Monimuotoisuuden lisääminen on tärkeää myös julkisessa hallinnossa ¬– uusi sähköinen koulutus antaa työkalut
 • Antti Riivari jatkaa Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajana 
 • Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta
 • Kolumni: Hankintalain uudistus tähtää vastuullisempiin julkisiin hankintoihin 
 • Tekoäly 4.0 -kolumni: Teknologia-alan osaajapulassa tulisi kääntää katse kaukaa myös lähelle 

Uutiskirje 4.2.2022

 • Pohjoismainen rokotekehityksen ja -tuotannon esiselvityshanke käynnistyy
 • Koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa edistävä valtiosihteeriryhmä aloittaa työnsä
 • Hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesityksen
 • Yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea tammi-helmikuulta 2022
 • Suomi tukee EU:n tavoitetta parantaa alustojen kautta työskentelevien henkilöiden työoloja ja sosiaalisia oikeuksia
 • Valtio ja maakunnat keskustelevat toimista alueiden kehityksen vahvistamiseksi
 • Suomi ja Ruotsi esittivät komissiolle huolensa ydinvoimalle ehdotetuista teknisistä arviointikriteereistä taksonomiassa
 •  Ydinvoiman tulevaisuus ja lain kokonaisuudistus seminaarin pohdittavana
 • Lakiesitys lausunnoille: Yksinyrittäjille ja mikroyrityksille valmennusta rekrytointeihin de minimis -tukena
 • Raportti: Matkailuhankkeisiin vuosina 2014 –2020 kohdennettu julkinen rahoitus painottui Lappiin ja Uudellemaalle
 •  EU:n kriisinsietokyky ja strategiset riippuvuudet keskustelussa kilpailukykyministerien tapaamisessa
 •  Huoltovarmuusselonteon valmistelun toisessa työpajassa kuultiin Huoltovarmuusneuvoston ja HV-yhteistyöryhmän näkemyksiä tulevasta
 • Osallistu aluekehittämisen suuntaviivojen 2040 laadintaan vastaamalla kyselyyn alueiden haasteista ja kehitysnäkymistä

Uutiskirje 28.1.2022

 • Lakiluonnos lausunnoille: yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros
 • Työttömiä työnhakijoita joulukuussa 275 300
 • Yritykset ja kunnat tehostaneet vuotuista energiankäyttöä lähes 9 TWh
 • Matti Hirvola työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajaksi
 • Pohjoisen Suomen ja Ruotsin väliselle siirtojohdolle 127 miljoonaa euroa EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta
 • Vihreän siirtymän rahoituksen työryhmä etsii keinoja edistää ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja kestävää kasvua
 • Asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta voimaan
 •  Ulkomaalaislakiin esitetyt uudistukset nopeuttaisivat Suomeen töihin tulevien oleskelulupia ­– hallituksen esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle
 • Harmaan talouden torjuntaohjelma etenee suunnitellusti
 • Uusi Kasvuportfolio-toimintamalli tukee osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa kestävää kasvua ja hyvinvointia
 • Rakennerahastot.fi -verkkosivusto on uudistettu vastaamaan uutta ohjelmakautta
 • Ministeriryhmä linjasi teknologiapolitiikan periaatepäätöksen lausuntokierroksesta
 • Kolumni: Nuorten saatteleminen työuralle on parasta kasvupolitiikkaa
 • Kolumni: TE-palveluiden siirrolla kuntiin vastataan työllisyyspalveluiden uudistusvaatimuksiin
 • Energiainvestointitukien haku käynnissä 4.3.2022 asti
 • Innovaatiosetelin rahoituskäytäntö uudistuu 

Uutiskirje 21.1.2022

 • Yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukioikeutta halutaan jatkaa
 • Merituulivoiman ensimmäiset tutkimusluvat Suomen talousvyöhykkeelle myönnetty
 • Uusiutuva energia ohitti fossiilisen energian käytön ja biokaasu liitettiin osaksi jakeluvelvoitetta
 • EU:n energiaministerit puhuvat Amiensissa energian hinnoista, energiatehokkuudesta ja vedystä
 • Tukihaku avattu suurten yritysten energiatehokkuuden syväselvityksiin
 • TEM myönsi 4,7 miljoonaa euroa investointitukea uuden energiateknologian demonstraatiohankkeille Kalajoella ja Seinäjoella
 • TEM antoi perustellun päätelmän Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkon YVA-selostuksesta
 •  Mari Kokko elinkeinoministerin erityisavustajaksi

Uutiskirje 14.1.2022

 • Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa 2022
 • Suomi suoriutuu hyvin vertailussa EU:n sisämarkkinoiden toimeenpanosta
 • Arviointitutkimus: Työllisyyden kuntakokeilut pääsemässä vauhtiin – erityisesti kuntien ja valtion vuoropuhelua tulisi vahvistaa
 • Tutkimus: Nuorten koulutukseen hakuvelvoitetta kehitettävä kokonaisvaltaisesti osana sosiaaliturvaa ja koulutusjärjestelmää
 • Siirtolaisuusinstituutin selvitys tukee ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä nostamalla esiin kehittämistarpeita viranomaistyössä
 • Elements of AI -kurssi kasvattaa jatkossakin eurooppalaisten tekoälyosaamista
 • Asetusluonnos sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta lausunnolle
 • Kolumni: Yhteisötalous voi luoda kestävää hyvinvointia niin Suomessa kuin koko Euroopassa