Blogg

Ett icke-diskriminerande arbetsliv skapar välfärd och resultat

Tuula Haatainen Publiceringsdatum 11.9.2020 16.39 Blogg

Tuula Haatainen

Pride-veckan är en bra påminnelse om att det finländska arbetslivet kan ha bara och endast en riktning: framåt. Rätten att leva utan diskriminering är en mänsklig rättighet, men icke-diskriminering har också större konsekvenser. I arbetslivet förbättrar mångfalden personalens välbefinnande i arbetet och uppmuntrar till idéer. Dessutom ökar den produktiviteten och konkurrenskraften. Just de saker som Finland nu behöver och där Finland ska vara starkt. 

Diskriminering, osakligt bemötande och hemlighållande av den egna identiteten hör fortfarande till vardagen för många personer som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet. När det gäller arbetslivet måste målen därför ställas högt. Vi måste eliminera all diskriminering från det finländska arbetslivet.

Även om lagstiftningen till många delar är uppdaterad är problemen ofta strukturella, osynliga. De gäller såväl rekrytering som avancemang i arbetslivet. För att kunna bekämpa diskriminering i arbetslivet måste vi identifiera den och finna effektivare sätt att utrota den. Diskriminering i arbetslivet inverkar i betydande grad på den diskriminerades välbefinnande och möjligheter att genomföra den arbetskarriär som han eller hon önskar.

Av denna anledning startade vi i maj ett forskningsprojekt. Målet med projektet är att skapa en heltäckande helhetsbild av den diskriminering som förekommer i arbetslivet och hitta metoder i synnerhet för att förebygga rekryteringsdiskriminering. Dessutom bereds ett utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Programmet har som mål att välbefinnandet i arbetet i Finland ska vara världens bästa senast 2030.

Åtgärder för att uppnå ett jämlikt arbetsliv och bättre välbefinnande i arbetet behövs inom alla delområden av samhället. Utöver politiskt beslutsfattande är det fråga om attityder och handlingar i vardagen. Var och en av oss har möjlighet och skyldighet att bekämpa diskriminering och vara en del av förändringen.

arbetsminister Tuula Haatainen

Kommentera

Ange din kommentar här.