Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Uppstartsföretagen förbättrar Finlands konkurrenskraft

Arbets- och näringsministeriet
6.10.2016 11.55 | Publicerad på svenska 6.10.2016 kl. 16.10
Pressmeddelande

Företagsklimatet för uppstartsföretag i Finland har utvecklats i positiv riktning under de senaste åren. Trots det ligger Finland efter andra länder när det gäller utveckling av entreprenörsandan och företagsklimatet för uppstartsföretag. Det framgår av en rapport om faktorer som främjar eller bromsar upp uppstartsföretagens tillväxt som publicerades den 6 oktober 2016.

– I Finland måste vi undanröja fler hinder både när det gäller att starta företag och när det gäller företagandets mentala aspekter. Målet måste vara att företagande ska vara smidigt och därför måste också de lagar och regler som skapar villkoren för företagandet utvecklas så att de blir smidigare än i nuläget, betonar näringsminister Olli Rehn. Enligt utredningen har konkurrentländer såsom Holland och Tyskland kommit längre i fråga om dessa faktorer.

För att Finland ska kunna ta igen försprånget och åtminstone komma upp till konkurrentländernas nivå föreslår utredarna en att det upprättas en tvärsektoriell startup-strategi som också ska gälla utvecklande av t.ex. utbildning och företagarfärdigheter.

– Arbetsgruppens rekommendationer kommer att beaktas vid utvecklingen av regeringens paket för företagande. Vi kommer att arbeta i nära samarbete med uppstartsföretagare och sådana aktörer som inverkar på alla uppstartsföretags verksamhet, berättar näringsministern om de fortsatta åtgärderna. Samtidigt bedömer vi de övriga rekommendationerna i utredningen t.ex. i fråga om utvecklandet av uppstartsföretagens kompetens och finansiering.

– Denna utredning utgör en utmärkt grund för arbetet med att utveckla företagsklimatet för uppstartsföretagen till en sådan nivå där vi vill att det ska vara för att ge tillväxten och näringslivet i Finland en skjuts framåt, säger minister Rehn.

– De finländska företagen har blivit mer tillväxtorienterade och beredda att söka tillväxt på den internationella marknaden. Dessutom råder det en positivare inställning till företagande än tidigare, nämner näringsminister Olli Rehn som exempel på positiva signaler som kommer fram i utredningen. Trots detta ligger vi enligt utredningen alltför långt efter våra konkurrentländer i den internationella utvecklingen när det gäller underlättandet av uppstartsföretagens första verksamhetstid och deras vardag.

Utredningen handlar om hur politiken i fråga om uppstartsföretag borde utvecklas för att den på bästa sätt ska stödja företagens tillväxt. Utredningen genomfördes inom ramen för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet. Utredningen gjordes av Ramboll Management Consulting Oy, Etlatieto Oy, 4Front Oy, Urban Mill och The Evidence Network Ltd.

Utredningen kan läsas på finska här.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, specialmedarbetare, ANM, tfn 050 410 4909
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 431 6510

Tillbaka till toppen