Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport: Inom hälsovårds- och socialtjänsterna förväntas både omvälvningar och möjligheter

Arbets- och näringsministeriet
16.11.2017 12.45
Pressmeddelande

Aktörerna inom sektorn för hälsovårds- och socialtjänster förväntar sig att social- och hälsovårdsreformen för med sig nya möjligheter, men också hårdare konkurrens. Inom branschen förväntas ske en stor omvälvning och stämningen är avvaktande. För de små och medelstora företagen inom branschen har konjunkturutsikterna för hösten 2017 och konjunkturutsikterna på personalsidan försämrats något jämfört med läget i våras.

− Till följd av omvälvningarna kommer branschens omvärld att förändras väsentligt redan inom den närmaste framtiden. Omvälvningarna kan dock medföra många nya möjligheter för företagen inom branschen, konstaterar branschchef Terhi Tevameri, NTM-centralen i Egentliga Finland, som sammanställt rapporten.

− Inom hälsovårds- och socialtjänsterna och också inom de branscher som har ett indirekt samband med dem finns en stor tillväxtpotential. Exempelvis välbefinnandebranschen kan bli en ny tillväxtbransch och exportprodukt, fortsätter Tevameri.

Också digitaliseringen och tekniken påverkar

Av branschrapporten framgår det att utöver social- och hälsovårdsreformen omskakas branschen också av andra förändringar, särskilt av digitaliseringen och de teknologiska innovationerna. I och med den teknologiska brytningen kommer också delnings- och plattformsekonomin att utnyttjas i allt större utsträckning. En strävan efter ömsesidig fördelning av kompetens eller resurser mellan aktörerna utgör trenden.

De nya teknologiska lösningarna ger bättre möjligheter för exempelvis produktion av tjänster på distans och därigenom bättre tillgänglighet och mångsidiga servicekanaler. Dessutom bidrar tekniken till att hantera arbetet, att ge felfri service och att producera förebyggande information.

Inom sektorn för hälsovårds- och socialtjänster verkade år 2016 cirka 18 600 företag. Majoriteten av dessa är små mikroföretag. År 2015 uppgick antalet anställda vid företagen inom branschen till cirka 67 500.

Uppgifterna framgår av den branschrapport för social- och hälsovårdsbranschen som arbets- och näringsministeriets branschtjänst publicerat den 16 november 2017 och av branschens SMF-barometer, vilka handlar om nuläget och framtidsutsikterna för branschen.

− I denna situation är det viktigt att skapa nya slags ekosystem och möjligheter till nätverkande med företag av olika storlek och inom olika branscher samt geografiskt, konstaterar branschchef Tevameri.

branschrapport för social- och hälsovårdsbranschen (på finska)
branschens SMF-barometer
Webcasting kan följas direkt kl. 12.30–16.00 

Ytterligare upplysningar:
Terhi Tevameri, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 050 351 0617
Jaana Lappi, projektchef, ANM, tfn 050 308 8143
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen