Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Statens program för integrationsfrämjande fastställer prioriteringarna för integrationsfrämjandet de kommande åren

Arbets- och näringsministeriet
8.9.2016 13.28
Pressmeddelande

I statens program för integrationsfrämjande anges prioriteringar, mål, ansvar och resurser för integrationsfrämjandet för åren 2016–2019. Regeringen godkände programmet den 8 september 2016.

Målet med statens program för integrationsfrämjande är att främja likabehandling och göra invandrarnas kunnande till en tillgång för det finländska samhället. Genom en effektiv början på integrationen samt genom samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer strävar man efter att invandrare smidigt ska komma in i studier och arbetsliv.

Programmet innehåller fyra målområden

Statens program för integrationsfrämjande fokuserar på fyra målområden, som grundar sig på regeringsprogrammet. Målområdena innehåller sammanlagt nästan 70 åtgärder. I varje målområde ingår även åtgärder som ska vidtas för att svara på den integrationsutmaning som uppkommit i och med det ökade antalet asylsökande.

Målområdena är följande:

1. Styrkorna hos invandrarnas egen kultur tas med för att stärka Finlands innovationsförmåga

Målet är att utnyttja kunnandet hos utbildade invandrare och invandrare som utexaminerats från finländska högskolor och främja deras yrkeskarriärer på den finländska arbetsmarknaden samt vid företags tillväxt och internationalisering. 

2. Främjandet av integrationen effektiviseras över förvaltningsområdesgränserna

Förutsättningarna för integration skapas i början av integrationsprocessen. Målet är att ge färdigheter för utbildning och arbetsliv, förbättra invandrarnas ställning på arbetsmarknaden, se till att invandrarfamiljer får multiprofessionellt stöd och stödja invandrarnas deltagande i fritidsverksamhet.

3.  Samarbetet mellan staten och kommunerna kring mottagandet av personer som får internationellt skydd främjas

Målet är att placeringen i kommuner av kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd sker inom två månader från det att uppehållstillstånd erhållits och att integrationsprocessen inleds omedelbart.

4. En öppen diskussion om invandringspolitiken uppmuntras, rasism tillåts inte

Målet är att invandringen diskuteras öppet och med respekt för människovärdet. Det skapas även officiella forum för dialog mellan myndigheter och invandrare.

Utgår ifrån regeringsprogrammet och lagen om främjande av integration

Programmets målområden bygger på de invandringspolitiska riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering. Åtgärderna genomförs inom ramen för statsbudgeten, anslagsramen för statsfinanserna och utgiftsgränsen för den kommunala ekonomin.

Statens program för integrationsfrämjande grundar sig på lagen om främjande av integration. Enligt den lagen beslutar statsrådet om det nationella utvecklandet av integrationen genom att för fyra år i sänder utarbeta ett statligt program för integrationsfrämjande. Det första programmet för integrationsfrämjande offentliggjordes 2012.

Statens principbeslut om statens program för integrationsfrämjande finns att läsa på arbets- och näringsministeriets webbplats som bilaga till pressmeddelanden. 

Ytterligare upplysningar:
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4915
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, ANM, tfn 029 504 7112
Juha-Pekka Suomi, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 504 7122

Tillbaka till toppen