Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Valtion kotouttamisohjelma linjaa kotouttamisen painopisteet tuleville vuosille

Työ- ja elinkeinoministeriö
8.9.2016 13.28
Tiedote

Valtion kotouttamisohjelma sisältää kotouttamisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja resurssit vuosille 2016–2019. Hallitus hyväksyi ohjelman 8.9.2016.

Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja sitä, että maahanmuuttajien osaaminen hyödyttäisi suomalaista yhteiskuntaa. Kotouttamisen tehokkaalla alkuvaiheella sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä pyritään siihen, että maahanmuuttajien siirtyminen esimerkiksi opintoihin ja työelämään tapahtuisi sujuvasti.

Ohjelmassa neljä tavoitealuetta

Valtion kotouttamisohjelmassa keskitytään neljään tavoitealueeseen, jotka perustuvat hallitusohjelmaan. Tavoitealueet sisältävät yhteensä lähes 70 toimenpidettä. Kunkin tavoitealueen alle on sisällytetty myös ne toimenpiteet, joilla vastataan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun aiheuttamaan kotouttamishaasteeseen.

Tavoitealueet ovat seuraavat:

1. Tuodaan maahanmuuttajien oman kulttuurin vahvuudet osaltaan vahvistamaan Suomen innovaatiokykyä

Tavoitteena on koulutettujen ja suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja urien edistäminen suomalaisilla työmarkkinoilla, yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä. 

2. Tehostetaan kotouttamista poikkihallinnollisesti

Kotoutumisen edellytykset luodaan alkuvaiheessa. Tavoitteena on antaa valmiudet jatkokoulutukseen ja työelämään, parantaa maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa, huolehtia maahanmuuttajaperheille annettavasta moniammatillisesta tuesta ja tukea maahanmuuttajien osallistumista vapaa-ajan toimintaan.

3.  Lisätään valtion ja kuntien välistä yhteistoimintaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa

Tavoitteena on, että kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittuminen tapahtuu kahden kuukauden kuluessa oleskeluluvan tiedoksi saannista ja kotoutumisprosessi alkaa välittömästi.

4. Kannustetaan avointa keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, eikä rasismia sallita

Tavoitteena on, että maahanmuutosta keskustellaan avoimesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Viranomaisten ja maahanmuuttajien välistä vuoropuhelua varten luodaan myös virallisia foorumeita.

Taustalla hallitusohjelma ja kotoutumislaki

Ohjelman tavoitealueet perustuvat pääministeri Sipilän hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin. Toimenpiteitä toteutetaan valtion talousarvion, valtiontalouden menokehyksen ja kuntatalouden menorajoitteen puitteissa.

Valtion kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä. Sen mukaan valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen kotouttamisohjelma julkaistiin vuonna 2012.

Valtion kotouttamisohjelma on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, puh. 046 923 4915
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, puh. 029 504 7112
vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi, TEM, puh. 029 504 7122

 
Sivun alkuun